Bless, H.J.F.M.

Archiefnummer: 201
Archiefnaam: BLES
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1935-1973

Plaatsingslijst (pdf, 77 kB) vernieuwd juli 2019


Ten geleide
Henri J.F.M. Bless (1902-1973)
Henri J.F.M. Bless werd geboren op 16 april 1902 te Nijmegen. In 1929 werd hij tot priester gewijd. Hij was kapelaan te Zeelst, rector van de psychiatrische instelling Voorburg te Vught en pastoor van de parochie St. Jan te Oerle (N-Br.).

In 1946 werd hij geestelijk adviseur van de RK Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. In 1949 veranderde de naam van deze vereniging in: Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (KCV). In deze hoedanigheid was Bless ook bestuurslid. Van 1947 tot 1972 was hij lid van het dagelijks bestuur van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg  (KNBGG). Vanaf 1960 was hij, als gevolg van bovengenoemde functie, ook lid van het bestuur van het Dokter Carel Kortenhorstfonds.

Ook was hij vanaf 1955 medewerker pastoraal-psychologie van de Dienst der geestelijke volksgezondheid  en lid van de Commissie voor geestelijke volksgezondheid, namens de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden (KVI). (Dienst en Commissie vielen beide onder de Provinciale Noord-Brabantse bond van het Wit Gele Kruis).

Van 1939 tot 1958 was hij in opdracht van het Episcopaat voorzitter van de commissie tot Herziening van de Godsdienstige Opleiding van Verplegenden. Hij verzorgde van 1947-1956 de cursus pastorale psychiatrie op het groot-seminarie te Hoeven (N.Br.)

Andere functies die hij vervulde waren: geestelijk adviseur van de Vereniging van RK Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen; lid van het dagelijks bestuur van de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden (KVI); lid van het algemeen bestuur van de KVI. In 1957 veranderde de naam van de Vereniging van RK Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen in KVI. Bless heeft hieraan veel bijgedragen.

In 1955-1956 heeft Bless zich ingezet voor het vinden van een samenwerkingsvorm tussen de Vereniging van Kath. Ziekenhuizen (VKZ) en de KVI. In 1957 krijgen VKZ en KVI een gemeenschappelijk bureau, in datzelfde jaar gaat ook de samenwerking in met de Kath. Vereniging van Verpleegtehuizen (KVV), hetgeen in 1963 resulteert in de officële samenwerking van de drie genoemde instellingen in het Centraal Bureau voor het Katholiek Ziekenhuiswezen (CBKZ).

Van 1954 tot 1967 was hij voorzitter van de pastorale commissie van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (KCV). Deze commissie onderging verschillende naamswijzigingen: Pastorale oriënteringscommissie (1954), Pastorale commissie voor geestelijke gezondheidszorg (1958), Commissie voor pastoraal en psycho-hygiëne (1965). Als lid van deze commissie was Bles ook  voorzitter van de studiegroep Godsdienstige vorming van het Kind en voorzitter van de studiegroep Seminarie opleiding.

Behalve dit alles was hij bovendien geestelijk adviseur/lid van het algemeen bestuur van het KNBGG (1947-1972); lid van RK Artsenvereniging; bestuurslid van het Instituut voor Psychische Hygiëne (1960); geestelijk adviseur van het bestuur van het Centrum Katholieke Acoholisten Bureaux (1965-1969); lid van de sectie rectoren van KVI / VKZ.

In 1971-1972 werd het KNBGG (materieel) opgeheven. Het fuseerde, samen met andere instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg, tot de Nederlandse Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid.

Henri Bless overleed in 1973.

Literatuur van en over Hendrik J.F.M. Bless kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.J.F.M. Bless zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bless, H.J.F.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.