Michel, E.

Archiefnummer: 60
Archiefnaam: MICE
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1921-1985

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat ook stukken van zijn vrouw Hermine Michel-Ypma, het betreft de stukken na 1960.
Het archief van A.A.M. Cuypers bevat brieven, gedichten en artikelen van E. Michel.

Plaatsingslijst (pdf, 149 kB)

De dichter en schilder Ernest Michel met zijn vrouw Hermine

Ten geleide
E. Michel (1899-1960)
Ernest Michel werd geboren op 25 november 1899. Hij kreeg enige vermaardheid door zijn strijdvaardige literaire activiteit; behalve door de dichtbundels Het Mes, Zwarte Verzen, Ex Paradiso, Marianapolis en het laatste in 1938 verschenen Extazen, herinnerde de vooroorlogse generatie zich Michel vooral als een van de meest hartstochtelijke schrijvers van polemisch proza die ons land heeft opgeleverd. Zoals meer katholieke schrijvers kwam hij in fascistisch vaarwater terecht. De niets ontziende retorische heftigheid waarmee hij zich voor zijn overtuigingen inzette (hij was bijvoorbeeld van mening dat Jezus Christus een 'ariër' geweest moest zijn) kwam voort uit een compromisloze eerlijkheid, die hem zijn leven lang tot een eenzame maakte en die hem dwong zijn vaak tragische vergissingen niet alleen zelf in te zien, maar ook openlijk te bekennen. Aanvallen op paus en clerus brachten hem in aanvaring met de bisschop van Den Bosch, mgr. Diepen. De door hem bewonderde Henri Bruning distantieerde zich van hem.

De schrijver Adriaan Venema schreef in Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 De harde kern (1989) over zijn dichtwerk: "... waar Bruning zijn geëxalteerdheid nog binnen strenge versregels hield, kon Ernest Michel zich in het geheel niet in de hand houden. Hij sloeg op hol, en dat is een kenmerk van zijn werk en wezen". De Nijmeegse zenuwartsen prof. Prick en J.A.Th. Ligterink, die hem in 1945 en 1952 onderzochten, noemden hem een psychopathische persoonlijkheid, waardoor zijn politieke gedragswijze hem niet geheel kon worden toegerekend.

Na de oorlog nam zijn leven een andere wending. In 1952 zocht hij in Zwitserland genezing voor een longziekte. Hij verdiepte zich in Eckhart en die voerde hem naar het Zenboeddhisme. Wat enige jaren later in Parijs en de VS mode werd in artistieke kringen, had hij zelfstandig ontdekt. Terug in Nederland ging Michel schilderen. Zijn ziekte belette hem grotere formaten te gebruiken. Zijn schilderijen hebben een onverwachte trefzekerheid en een andere toon dan zijn literaire werk. Het zijn geen brandende manifesten maar ze geven slechts bij aandachtig beschouwen hun geheimen prijs.
Ernest Michel stierf 6 april 1960.

Literatuur van en over Ernest Michel kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Ernest Michel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Michel, Ernest’ vindt u het bedoelde materiaal.