Katholieke Bijbelstichting

Archiefnummer: 834
Archiefnaam: KBS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1946-1995

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat o.m. het werkarchief van de revisie van de Willibrordvertaling 1995. Zie ook het KDC-archief van W.K.M. Grossouw

Plaatsingslijst (pdf, 850 kB) vernieuwd januari 2015

"Op arendsvleugels heb ik u gedragen" Affiche Kath. Bijbelstichting, 1995

Ten geleide
Katholieke Bijbelstichting (1946-1995)
De Katholieke Bijbelstichting werd in 1961 opgericht te Oegstgeest en was onderdeel van de Sint Willibrordvereniging voor Oecumene. In 1965 werd de stichting, nu gevestigd te Boxtel, zelfstandig en verscheen het Nieuwe Testament in de Willibrordvertaling. Tot 1973 verscheen het Oude testament in 5 delen. In 1968 werd de Stichting Vrienden van de Bijbel opgericht die zorgt voor financiële ondersteuning. De Vlaamse Bijbelstichting, in hetzelfde jaar opgericht, is een zusterinstelling waarmee nog steeds intensief wordt samengewerkt. Het Nederlands Bijbelgenootschap en de KBS erkennen vanaf 1968 elkaars uitgaven en gebruiken dezelfde spelling van bijbelse namen. In de Stichting Gemeenschappelijke Nederlandse Bijbelvertaling werken beide instellingen samen hetgeen resulteerde in gezamenlijke uitgaven: Groot Nieuws Vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.
In 1971 werd advies gegeven voor de herstructurering van het Bijbels openluchtmuseum de Heilig Landstichting. Er verschenen vertalingen van de Psalmen door Ad.W. Bronkhorst o.p. (1969) en door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde (1972). De Willibrordvertaling van De Bijbel, O.T. en N.T. in één band, verscheen in 1975. Als gezamenlijk interconfessioneel project van NBG en KBS volgde in 1978 een Friese Bijbelvertaling.

In 1987 werd het 25-jarig bestaan gevierd en werd begonnen met een herziene Willibrordvertaling. De Katholieke Bijbelstichting verhuisde in 1992 naar 's-Hertogenbosch en in dit jaar verscheen de herziene vertaling van het Nieuwe Testament. In 1993 starten NBG en KBG met de Nieuwe Bijbelvertaling, na de Friese vertaling de tweede interconfessionele vertaling, nu voor het gehele Nederlands taalgebied. In 1995 verscheen de herziene Willibrordvertaling. Ook de Groot Nieuws Bijbel werd geheel herzien (1996).

Vanaf 2002 is de Willibrordvertaling toegankelijk op het internet via de Katholieke Bijbelstichting. In 2004 werd, nadat al eerder proeven van diverse Bijbelboeken waren verschenen, de Nieuwe Bijbelvertaling officieel gepresenteerd in Rotterdam en Antwerpen. Ook deze vertaling is digitaal toegankelijk op dezelfde site. In 2008 verscheen nog als gezamenlijk project de NBV Studiebijbel. Verder richt de Katholieke Bijbelstichting zich op bevordering van bijbelgebruik.
Bron: Katholieke Bijbelstichting

Literatuur van en over de Katholieke Bijbelstichting kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Bijbelstichting zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Bijbelstichting’ vindt u het bedoelde materiaal.