Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene

Archiefnummer: 49
Archiefnaam: SWV
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1996

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 2,2 MB) vernieuwd september 2018

Oecumene, Sint Willibrord Vereniging, 1993, 1994

Ten geleide
Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene (1948-1996)
De Sint Willibrordvereniging (SWV), voorheen Apologetische Vereniging Petrus Canisius geheten, zie ook dit archief, was een interdiocesane instantie voor het oecumenisch werk van de katholieke kerk in Nederland, in het algemeen gesteld een adviesorgaan en servicecentrum voor de oecumene.
In het oecumenisch werk maakte de SWV onderscheid tussen:
a. de verhouding van de katholieke kerk t.o.v. andere kerken en geloofsgemeenschappen;
b. de verhouding van alle kerken t.o.v. de wereld (w.o. humanisme, communisme, buitenkerkelijke groeperingen ook begrepen moeten worden);
c. de verhouding van de katholieke kerk t.o.v. de joden (taak uitgevoerd door de Kath. Raad voor Israël). [Zie ook het KDC-archief van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom]

Uitgaven van SWV waren o.a.:
- Kosmos en Oecumene
- Christus en Israël (Kath. Raad voor Israël)
- Oecumenisch Vademecum

De volgende werkgroepen/commissies zijn door SWV in het leven geroepen:
1. Oecumenische commissie van het Pastoraal Concilie (9-2-1967)
2. Oecumenische Werkgroep van reformatorische oud-katholieken en katholieke-theologen (26-5-1964)
3. Werkgroep Oecumenische Evangelisatie (12-12-1963)
4. Werkgroep Samenwerking Man en Vrouw in de Kerk (3-11-1967).

Op 1 januari 2001 ontstond uit een fusie van de Sint-Willibrordvereniging en Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK) de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

Literatuur van en over de Sint Willibrordvereniging kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Oecumene zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Sint Willibrordvereniging’ vindt u het bedoelde materiaal.