Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda

Archiefnummer: 866
Archiefnaam: BAB
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1951-1991

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 1,4 MB) vernieuwd mei 2019

Herkomst: Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda. z.j.

Ten geleide
Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda (1951-1991)
Het Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bedrijfsapostolaat Breda’ vindt u het bedoelde materiaal.