Divendal, H.

Archiefnummer: 715
Archiefnaam: DIVE
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1945-1977

Het archief bevat o.m. materiaal over de Actie "Voor God" en de Katholieke Actie. Zie ook het archief van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie.

Plaatsingslijst (pdf, 44 kB)

Mevr. I. Meester aan het woord tijdens een van de zittingen van het Pastoraal Concilie. (1968-1970) Achter tafel links: Herman Divendal.

Ten geleide
H. Divendal (1914-1992)
Herman L.M. Divendal werd in 1914 geboren te Amsterdam. Van 1928 tot 1934 was hij seminarist in Hageveld en Warmond, maar hij stopte met de priesterstudie en ging als journalist en publicist de katholieke zaak dienen. Hij schreef religieus geïnspireerde gedichten, bijbelse verhalen en  lekespelen. In 1937 werd hij publiciteitsdeskundige van de Actie "Voor God" in Heemstede en van 1963 tot 1973, toen de instelling werd opgeheven, was hij directeur. Vanuit ‘Postbusnummer 2, Heemstede' zijn stromen publicaties, waarvan een groot deel door hem geschreven, over katholiek Nederland verspreid. Divendal was onvermoeibaar en de ziel van de  Actie "Voor God" en daarnaast de best geïnformeerde leek in de Nederlandse Kerkprovincie. Hij had ook een gezin van 12 kinderen.
Divendal was redacteur van Actio Catholica, het blad van de Katholieke Actie, het georganiseerde lekenapostolaat in Nederland en van het Haarlemse bisdomblad Sursum Corda en had banden met vele andere katholieke tijdschriften. Zijn levenswerk was de vijfdelige Pastorale Gids, een encyclopedie van de kerkvernieuwing in Nederland. Vanaf 1963 was hij voorlichter van het Nederlands Pastoraal Concilie en tot 1970 voorlichter van de katholieke kerk in Nederland. Divendal overleed in 1992 te Heemstede.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over H. Divendal kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum en in KDC-Knipselcollectie.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Herman Divendal zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Divendal, H.’ vindt u het bedoelde materiaal.