Landelijk Centrum van de Katholieke Actie

Archiefnummer:9
Archiefnaam:LCKA 
Sector:  Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1867) 1945-1997

Het archief bevat:
In het archief bevindt zich materiaal van de KA, de Actie "Voor God" en De Horstink. Daarnaast bevat het archief stukken die niet direct te maken hebben met de KA maar met nevenfuncties van personen werkzaam bij de KA. Tot slot bevat het archief nogal wat stukken over de Bisschoppelijke Vastenacties en het Pastoraal Concilie, twee activiteiten waarbij de Actie "Voor God" een grote rol speelde. Vergaderstukken van de Landelijke Leiding, het dagelijks bestuur, het Landelijk Centrum en de diocesane hoofdbesturen; stukken betreffende het landelijk secretariaat en de diocesane secretariaten; correspondentie van de Landelijke Leiding, het Landelijk Centrum, de secretariaten, diverse instellingen en personen; knipselalbums en stencilarchief; oprichtingsacte, statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Landelijke Katholieke Actie; financiële stukken van de KA en de afdelingen; stukken betreffende de werkzaamheden en de organisatie van de KA in de afzonderlijke bisdommen; stukken betreffende de commissie voor het Jaarprogram, de commissie Studie en Vorming en andere commissies; stukken betreffende acties waaronder Gezinsmaand, Reddend Christendom, acties ter bescherming en verbetering der zeden en de Nationale Paasloterij; stukken betreffende de Stichting Informatie Dienst Inzake lectuur (IDIL), het Katholiek Lectuur Centrum (KLC), het vraagstuk der katholieke lectuurvoorziening, het bibliotheekwezen, boekhandel en uitgeverij; stukken betreffende de beroepskerstening, de Sint Adelbertvereniging en bijeenkomsten, weekenden en bezinningsdagen van diverse beroepsgroepen en van studenten; stukken betreffende verdiepingsdagen voor echtparen, verloofdencursussen, cursussen ter voorbereiding op het huwelijk en gezinscursussen; stukken betreffende het missiewerk, de Bisschoppelijke Vastenactie en de hulpverlening aan ontwikkelingslanden; stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, de Landelijke Pastorale Raad, de Stichting Nederlands Pastoraal Instituut. Zie ook de KDC-archieven van H. Divendal,  A.M. JansenH.G. Sleijfer, M.H.C. Vendrik en P.V. Hendrickx.

Plaatsingslijst (pdf, 512 kB)

Kruistocht van gebed

Ten geleide
Landelijk Centrum van de Katholieke Actie (1936-1997)
De Katholieke Actie (KA) was de deelname van leken aan het hiërarchisch apostolaat van de katholieke kerk. Paus Pius XI had de organisatie in 1922 opgericht om de secularisering van de samenleving tegen te gaan en de kerk te behoeden voor functieverlies. Het bevorderen van het godsdienstige en kerkelijke leven, het in christelijke zin stimuleren van het persoonlijke en maatschappelijke leven en het steunen van katholieke organisaties op het terrein van onderwijs, opvoeding en pers waren haar belangrijkste werkzaamheden. In 1936 kwam de KA in Nederland van de grond op initiatief van kardinaal De Jong. De KA in Nederland kreeg een diocesane en parochiale opzet. In 1945 werd ten dienste van de autonome diocesane KA's een landelijk bureau opgericht. Er kwam een landelijke leiding, bestaande uit de diocesane directeuren en voorzitters, en een dagelijks bestuur, samengesteld uit twee geestelijken en twee leken. Van 1945 tot 1958 was F.P.A. Tellegen landelijk voorzitter. Het landelijk bureau streefde naar coördinatie van en samenwerking met het gehele katholieke organisatieleven. Het participeerde daarom in het bestuur van het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP), het Nationaal Katholiek Thuisfront, de Katholieke Radio Omroep (KRO) en in het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg. In 1958 kreeg de KA nieuwe statuten. Was de KA tot dan toe diocesaan georganiseerd, in dat jaar kwamen de diocesane organisaties tot een federatie en werd het Landelijk Centrum voor de KA onderdeel van het bestuur van de RK Kerkprovincie in Nederland. Eind 1966 werd de KA omgezet in het Oriëntatie- en Communicatiecentrum voor Kerk en Wereld De Horstink.

Geschiedenis van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie en de Actie 'Voor God' (pdf, 49 kB)

Literatuur van en over het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Landelijk Centrum Katholieke Actie’ vindt u het bedoelde materiaal.