Klompé, M.A.M.

Archiefnummer: 269
Archiefnaam: KLOM
sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon 
Datering: 1950-1986

Het archief bevat
Correspondentie; stukken betreffende het RK Vrouwendispuut en het Katholiek Vrouwen Gilde; stukken betreffende de KVP en verschillende KVP-commissies; nota's, verhandelingen en artikelen van diverse personen over maatschappelijke, sociale en politieke vraagstukken en betreffende kerkelijke en religieuze kwesties; stukken betreffende het Pastoraal Concilie en het Landelijk Pastoraal Overleg van de Nederlandse Kerkprovincie; stukken betreffende de pauselijke commissie en de nationale commissie Justitia et Pax; stukken betreffende ontwikkelingsvraagstukken, vredesvraagstukken en -werk en Pax Christi; stukken betreffende de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland, de oecumene en de Ecumenical Research Exchange. De in het KDC aanwezige archiefstukken hebben vooral betrekking op de functies die Klompé kende bij de Europese conferentie en de nationale Commissie Justitia et Pax. Materiaal met betrekking tot haar politieke activiteiten zijn met name terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Daar liggen ook enkele dossiers die nog gesloten zijn. Zie ook het KDC-archief van de Marga Klompé Stichting.

Plaatsingslijst (pdf, 345 kB) vernieuwd augustus 2018

Marga Klompé (1912-1986)

Ten geleide
Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986)
Klompé studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijks Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 1941. Van 1932 tot 1949 doceerde ze natuur- en scheikunde aan het meisjeslyceum Mater Dei in Nijmegen. Ze was in deze tijd tevens actief in de katholieke vrouwenbeweging. Vier maal maakte ze in de jaren 1947-1952 deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. Haar politieke loopbaan begon in 1948 toen ze lid werd van de Tweede Kamer voor de KVP. Haar belangstelling voor de Europese eenwording kristalliseerde in het lidmaatschap van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa in de jaren 1949-1956 en in dat van het Parlement van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap van 1952 tot 1956. In 1956 werd ze de eerste vrouwelijke minister van Nederland en wel voor het Departement van Maatschappelijk Werk. Het ministerschap zou ze, met een onderbreking tussen 1963-1966, tot 1971 blijven uitoefenen (vanaf 1966 als minister van CRM). Na het verlaten van de politiek in 1971 wijdde ze zich aan talloze activiteiten op kerkelijk en internationaal-politiek gebied, waarvan het lidmaatschap van de pauselijke Commissie Justitia et Pax de bekendste was. Ze overleed op 28 oktober 1986.
Bron: Michel van der Plas (red.) Herinneringen aan Marga Klompé, Baarn, 1989.

Literatuur van en over M.A.M. Klompé of Marga Klompé kunt u vinden in RUQuest en Picarta.  
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over M.A.M. Klompé zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Klompé, M.A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.