Cerutti, F.F.X.

Archiefnummer: 338
Archiefnaam: CERU
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1921-1985

NB. Het KDC-archief van G.G.A. Mertens bevat correspondentie van Cerutti.

Plaatsingslijst (pdf, 75 kB)

F.F.X. Cerutti, 1968

Ten geleide
F.F.X. Cerutti (1915-1970).
Felix Franciscus Xaverius Cerutti stamde uit een ambtenarenfamilie van Italiaanse afkomst. Hij bezocht het Gymnasium en studeerde in 1938 in Nijmegen af als jurist, richting publiek recht. Hij toonde als student al veel aanleg voor de rechtsgeschiedenis. Hij ging werken in het Rijksarchief in Den Bosch. Een opleiding tot archivaris werd in 1940 door de mobilisatie afgebroken. In 1940 ging hij naar de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, en na de opheffing daarvan door de bezetter, naar het ministerie van Landbouw. Hij was voorstander van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in de landbouw, waarvoor hij zijn juridisch ordeningsvermogen kon gebruiken. De vorming na de oorlog van het Landbouwschap, waarvan hij secretaris werd, was voornamelijk zijn werk. Het was de eerste PBO. Zijn kennis op dit gebied stelde hij ook in dienst van de KVP. In 1956 werd hij buitengewoon hoogleraar agrarisch recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, in 1958 hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en agrarisch recht, in 1965 uitgebreid met de leeropdracht Nederlandse rechtsgeschiedenis. Hij heeft o.m. het juridisch werk voor diverse universiteitsreglementen verricht.
Op het gebied van de rechtshistorie publiceerde hij over Brabantse gemeenten, w.o. zijn geboorteplaats Breda en over diverse onderwerpen uit de bredere Brabantse rechtsgeschiedenis. Ook publiceerde hij over bestuurs- en agrarisch recht. Hij was in staat op beide gebieden - de rechtshistorie en het bestuurs- en landbouwrecht – de grote verbanden te zien. Hij stond bekend om zijn vaderlijke zorg voor zijn studenten.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over F.F.X. Cerutti kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.F.X. Cerutti zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Cerutti,’ vindt u het bedoelde materiaal.