Klijn, Wim

Archiefnummer: 1252
Archiefnaam: KLIW
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide

Wim Klijn (1930-1995)
Wilhelmus Cornelis Maria Klijn werd geboren op 15 mei 1930 te Amsterdam. Hij trad in in de Jesuietenorde en werd in 1961 in Maastricht tot priester gewijd. Later is hij gehuwd. Hij was moraaltheoloog en hoogleraar ethiek aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ook was hij tot juni 1995 hoogleraar theologische ethiek aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.
In 1984 was hij lid van de Staatscommissie euthanasie en nam in een minderheidsnota stelling tegen de maatschappelijke en juridische aanvaardbaarheid van euthanasie. In 1993 verscheen een artikel van hem in Trouw dat veel verontwaardiging opriep. Hij zag de Nederlandse discussie over euthanasie in het verlengde van de praktijken van de nationaal-socialisten en was bang dat sommige opvattingen over levensbeëindiging bij wilsonbekwamen het leven van  bijvoorbeeld mongoloïde kinderen en ernstig demente bejaarden in gevaar zou brengen. Als achterliggende oorzaak zag hij een ‘klimaatverandering’ waarin afkeer van lijden doorslaggevend zou worden bij de beoordeling van de waarde van een mensenleven.
Klijn was lange tijd lid van de Werkgroep Kerk en Gezondheid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS). Ook was hij lid van de zogenoemde Grondslagcommissie van het CDA. In 1982 schreef hij een studie over het beleid in rooms-katholieke ziekenhuizen ten aanzien van abortus. Wim Klijn overleed plotseling op 19 december 1995 te Nijmegen.
Bron: KDC-knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.C.M. Klijn zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

Literatuur van en over W.C.M.Klijn kunt u vinden in RUQuest. Zoek op: Wilhelmus Cornelis Maria Klijn

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Klijn, Wim’ vindt u het bedoelde materiaal.