Weren, W.J.C.

Archiefnummer: 1413
Archiefnaam: WERW
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris. N.B. Embargo tot 1-1-2060 op in de magazijnlijst beschreven stukken.

Het archief bestaat uit 5 deelarchieven. Eén daarvan is het Persoonlijk archief met betrekking tot het overleg tussen de Katholieke Bijbelstichting en de Nederlandse Bisschoppen over de bezwaren tegen de gehele herziening van de Willibrordvertaling 1995, en met bestuursstukken, werkboeken en studiehandleidingen en doctoraalscripties bijbelwetenschappen.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide
W.J.C. Weren (1946- )
Wim Weren werd geboren op 9 juli 1946 te Deurne. Hij studeerde theologie aan de Kath. Universiteit te Nijmegen en promoveerde in 1979 bij prof. dr. Bas van Iersel op De broeders van de mensenzoon: Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteüs. Hij was werkzaam als docent catechese aan de scholen­gemeen­schap Mencia de Mendoza in Breda (1971-1972) en aan de Pedagogische Academie Oude Dijk in Tilburg (1972-1976) en als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (1976-1983).

Ruim 27 jaar was Weren in Tilburg werkzaam als hoogleraar Bijbel­weten­schappen (in het bijzonder Exegese van het Nieuwe Testament), eerst aan de Theolo­gische Faculteit Tilburg (1984-2005) en daarna aan de Universiteit van Tilburg (2006-2011). Tussen 1980 en 1996 was hij als bijbelvertaler betrokken bij een nieuwe vertaling van de Evangeliën en de Handelingen van de Apostelen, en bij de geheel herziene uitgave van de Willibrord­vertaling en van de Groot Nieuws Bijbel. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van de evangeliën en de toepassing van inter­tekstuele leesmodellen in de exegese. Hij schreef een commentaar op het evangelie van Mat­teüs (1994, tweede druk 1998) en een boek over intertekstualiteit en Bijbel (1993). Enkele door hem begeleide proefschriften hebben eveneens betrekking op intertekstuele aspecten van Bijbelse teksten. Hij functioneerde als redacteur van diverse boeken, zoals Brood uit de hemel (1985), De Bijbel Literair (2003), Recent Developments in Textual Criticism (2003) en Life Beyond Death in Matthew’s Gospel (2011), en schreef vele artikelen en bijdragen aan bundels. Zijn bekendste boek, Vensters op Jezus (1998, tweede druk 1999) gaat over methoden in de uitleg van de evangeliën en is vertaald in het Engels (1999), Italiaans (2001) en Spaans (2003). Hij was jarenlang lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Theologie en van het Duitse tijdschrift Theologie der Gegenwart. Samen met zijn collega Wiel Logister organiseerde hij vier facultaire studiereizen naar Israël. Hij is lid van de prestigieuze Society for New Testament Studies en is als gastonder­zoeker verbonden aan de Universiteit van Pretoria. Binnen de nieuwe Tilburgse School of Humanities verbreedde hij zijn onderzoeks­perspectief door zich toe te leggen op de inter­pretatie van Bijbelse beelden van dood en leven in moderne kunsten. Een vrucht hiervan is zijn nieuwste boek Dood, en dan? Stemmen uit de Bijbel, echo’s in onze cultuur (2010). In 2008 benoemde paus Benedictus XVI hem tot Commandeur in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote, vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als decaan van zijn faculteit (1990-1992 en 2001-2006) en vanwege zijn jarenlange activiteiten als bijbelvertaler en bestuurder ten dienste van de Katholieke Bijbel­stichting. De in Tilburg afgestudeerde theologen eerden hem in 2010 met een erelidmaatschap van de alumnivereniging Dialogos.

Tijdens zijn emeritaat was hij in 2012 als gasthoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Regensburg. In 2014 publiceerde hij zijn Studies in Matthew’s Gospel. Literary Design, Intertextuality, and Social Setting. Hij voerde de redactie van het boek 50 jaar Levenskerk. Een spirituele proeftuin (2016) en publiceerde in 2018 het boek Rode draden in de evangeliën.

Literatuur van en over W.J.C. Weren kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.J.C. Weren zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.