Stichting Hoger Onderwijs Fonds

Archiefnummer: 1029
Archiefnaam: HOF
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1956-1969

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 110 kB)

Affiche Kath. Hoger Onderwijs Fonds "Zorg voor alle katholieke studenten"

Ten geleide
Stichting Hoger Onderwijs Fonds (1956-1969)
Nadat de Hoger Onderwijswet het mogelijk maakte bijzondere leerstoelen en universiteiten op te richten (1903) werd onder de vlag van de Sint Radboudstichting, opgericht in 1905, geld ingezameld voor het op te richten katholiek hoger onderwijs. In de jaren vijftig gaf de Radboudstichting de commissie Steenberghe de opdracht voor een onderzoek naar de financiële situatie binnen het katholiek hoger onderwijs. Hieruit kwam het advies om een stichting in het leven te roepen die zich zou gaan bezig houden met het inzamelen van de gelden. Hiervoor is op 6 juni 1957 het Hoger Onderwijs Fonds (HOF) opgericht. De volledige naam luidt "Stichting Centraal Fonds voor Katholiek Hoger onderwijs". Het doel van de stichting is "Het bijeenbrengen van gelden voor de instandhouding en bevordering van het katholiek wetenschappelijk onderwijs in Nederland waaronder mede te verstaan bijzondere leerstoelen aan niet-katholieke instellingen van universitair onderwijs en katholieke organisaties van studenten". De stichting gaf van 1959 tot 1966 het maandblad Tijdingen over het Katholiek Hoger Onderwijs in Nederland uit.

Bij het inzamelen van de gelden werd gebruik gemaakt van de al bestaande diocesane en parochiale comité's, die al geld inzamelden voor het hoger onderwijs. Daarnaast werden er 7 werkgroepen in het leven geroepen die zich zouden gaan richten op het bedrijfsleven en op grotere particuliere schenkers.
Werkgroep 1: "Parochiale inzamelingen"
Werkgroep 2: " Lichamen van de dode hand"
Werkgroep 3: "Schenkingen en Legaten"
Werkgroep 4: "Bedrijfsleven"
Werkgroep 5: "Grote Particuliere giften"
Werkgroep 6: " Speciale acties en public relations"
Werkgroep 7: "Middenbedrijven"

Organogram Stichting Hoger Onderwijs Fonds (pdf, 15 kB)

Het uitvoerend orgaan voor deze werkgroepen werd het Bureau HOF van de stichting. Dit nam de meeste administratieve handelingen voor haar rekening.
Het ingezamelde geld werd door de Radboudstichting onder de hogescholen en universiteiten verdeeld. In 1969 werd het HOF samengevoegd met de Radboudstichting tot Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Begin 1969 ging de laatste werkgroep over naar de nieuwe stichting en hield het HOF definitief op te bestaan.

Literatuur van en over het Hoger Onderwijs Fonds kunt u vinden in RUQuest.