Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds

Archiefnummer: 1167
Archiefnaam: RWO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1962-2012

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat vergaderstukken, gegevens over publiciteit en donaties en artikelen, lezingen en inaugurale redes.

Plaatsingslijst (pdf, 194 kB)

Affiche "De Radboudstichting organiseert op donderdag 23 mei in de Dom te Utrecht de eerste Alfrinklezing. Goed nieuws voor zondaars. De nieuwe Tien Geboden"

Ten geleide
Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds (1968 – 2012)
De Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds (RWO) is in augustus 1968 ontstaan door de fusering van de Stichting Hoger Onderwijs Fonds (HOF) en de Sint Radboudstichting met als doel “het scheppen van voorwaarden voor de vorming van katholieke academici.” Middelen tot dat doel waren o.a. het inzamelen van geld, het toewijzen van subsidies aan katholieke studentenparochies en organisaties; het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen en lectoraten en het laten houden van wetenschappelijke opdrachten; het doen vestigen van gewone en buitengewone leerstoelen en doctoraten; het bevorderen van de deelneming aan het wetenschappelijk onderwijs door daartoe bekwame katholieken uit alle kringen van de bevolking. Directeur van de RWO was Paul van den Biggelaar.
Belangrijke organen van de RWO, naast het Bestuur, waren de Raad van Advies voor de Bijzondere Leerstoelen, verschillende werkgroepen voor de fondswerving en de Subsidie Advies Commissie (SAC). Als opvolger van Sint Radboudstichting vierde RWO in 2005 haar honderdjarig bestaan.
De Radboudstichting ging in 2010 verder onder de naam Stichting Thomas More.

Literatuur van en over de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds’ vindt u het bedoelde materiaal.