Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Archiefnummer: 369
Archiefnaam: KBGV
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1920-1965

Plaatsingslijst (pdf, 38 kB)

R.K. landelijk congres tegen het neo-malthusianisme te Nijmegen, georganiseerd door de Bond voor Grote Gezinnen, augustus 1929

Ten geleide
Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo (1920-1965)
De RK Bond 'Voor Groote Gezinnen' is in 1917 opgericht. In 1920 bestond er een afdeling Venlo. Hét thema van de Bond was de strijd tegen geboortebeperking. Het onderwerp van het landelijk tweedaags Bondscongres in 1929 te Nijmegen was ‘Tegen het Neo-Malthusianisme.'  De Maasbode van 26 en 27 augustus deed er uitgebreid verslag van. Deze methode van geboortebeperking werd gepropageerd in socialistische kring en ook door economen die te grote bevolkingsgroei als gevaar zagen. Voor de katholieken was het een groot kwaad, dat egoisme en materialisme zou bevorderen en niet alleen het gezin maar ook de maatschappij zou ondermijnen. De theoretische onderbouwing was steeds de verdediging van de door God geschapen natuurlijke ordening die in het katholieke sacrament van het huwelijk het best verwerkelijkt zou worden. Met cijfers werd aangetoond dat echtscheiding het minst voorkwam bij de grootste gezinnen. Overigens waren er ook in de jaren 1930 al katholieke artsen die pleiten vóór het Neo-Malthusianisme. [Zie de KDC-archieven van J.G.H. Holt en J.N.J. Smulders.]

Bij het congres van 1935 werd gepleit voor uitgebreid kiesrecht voor gezinshoofden, het aantal uit te brengen stemmen moest afhankelijk zijn van het aantal kinderen.
Na 1945 werd de naam veranderd in Katholieke Bond voor het Gezin, ook wel Katholieke Gezinsbeweging genoemd. De Bond verleende ook praktische hulp aan arme gezinnen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Bond voor het Gezin kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Bas Kromhout De grote gezinnen van de Nederlandse katholieken in Historisch Nieuwsblad 2007, nr. 10.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Bond voor het Gezin zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Bond voor het gezin' of 'Bond voor grote Gezinnen’ vindt u het bedoelde materiaal.