Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus

Archiefnummer: 75
Archiefnaam: WILI
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1911-1972

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst en rubriekenschema (pdf, 5,4 MB) vernieuwd april 2018

Toelichting Rubriekenlijst Sint Willibrordus (pdf, 12 kB)

Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus. Kantoor Rijswijkscheweg 289, Den Haag, ca. 1940

Ten geleide
Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus (1911-1972)
De Nederlandse Katholieke Bond van werknemers in industriële bedrijven St. Willibrordus werd op 17 december 1911 opgericht onder de naam RK Fabrieks- Haven- en Transportarbeidersbond. In latere jaren voegden zich daar nieuwe vakgroepen bij zoals op 17 september 1916 de papierbewerkers.
Op 23 december 1917 kreeg de bond een nieuwe naam: Ned. RK. Fabrieksarbeiders(-sters)bond. In de twintiger jaren volgden diverse fusies (Glas- en aardebewerkersbond, RK Lederbewerkersbond. Ongeveer in 1949 vervalt Roomsch in de naam.
In 1953 werd de naam veranderd in Ned. Kath. Bond van werknemers(sters) in de industriële bedrijven, St. Willibrordus. In 1954 werd de bestuursraad omgezet in een bondsraad. Bij het 50-jarig jubileum in 1961 had de bond 42526 leden.

Samen met de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, de Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Elektronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy en de Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus fuseerde de bond op 1 januari 1972 tot Industriebond van het Nederlands Katholiek Vakverbond.

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus kunt u vinden in RUQuest.
- Leeszaal KDC, Kast 10 (SK nr. 58): Jubileumnummer Industria 1911-1961 : speciaal uitgegeven in verband met de herdenking van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers(sters) in Industriële Bedrijven St. Willibrordus op 4 en 5 sept. 1961, Den Haag, 1961
- Bibliografie in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus’ vindt u het bedoelde materiaal.