Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond

Archiefnummer: 1038
Archiefnaam: NCB
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1921-2005

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat ook de archieven van de Boomkwekersbond en de Tuinbouwbond van de NCB. Zie ook de archieven van de Dienst Onderwijs van de NCB en de Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB.

Plaatsingslijst (pdf, 625 kB)

Het hoofdbestuur van de NCB in de voortuin van de abdij van Berne, b.g.v. het 25-jarig bestaan, in het midden Pater van den Elsen

Ten geleide

Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (1921-1980)
De geschiedenis van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) is uitvoerig beschreven door Ton Duffhues ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NCB in 1996 in het gedenkboek Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896-1996, Nijmegen 1996. Leeszaal KDC, Kast 10 (SK nr.87)

Literatuur van en over de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum (zoek op Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en op NCB)

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Noord-Brabantsche Christelijke Boerenbond zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond’ vindt u het bedoelde materiaal.