Spit, W.J.L.

Archiefnummer: 1151
Archiefnaam: SPIT
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1942-1981

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 153 kB)

Wim Spit, vice -voorzitter van het NKV (rechts) in gesprek met C. van Veen in de SER. z.j.

Ten geleide
Wilhelmus Johannes Leonardus Spit (1924-2013)
Wim Spit werd geboren op 26 juni 1924 te ’s-Gravenhage. Hij groeide op in Amsterdam waar zijn vader bestuurder was bij het Nederlands Katholiek Vakverbond NKV. Na de mulo en de handelsavondschool werkte hij bij een accountantskantoor. Van 1943 tot 1945 was hij gedwongen tewerkgesteld in Duitsland. In 1948 ging hij naar de kaderopleiding van het A.C. de Bruijn-instituut, het scholingsinstituut van de Katholieke Arbeidersbeweging. In 1949 begon hij als assistent-bestuurder bij de rooms-katholieke bond van spoorwegpersoneel St. Raphaël en klom op tot voorzitter. Na de fusie met St. Bonifacius in 1963 tot de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel werd Spit ook hiervan voorzitter.
In 1967 kwam hij in het verbondsbestuur van het NKV. In 1973 volgde Spit Jan Mertens op als voorzitter. [Zie het KDC-archief van P.J.J. Mertens]  Onder leiding van Wim Spit fuseerde het NKV in 1976 met het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) tot de Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV. Wim Kok werd voorzitter en van 1976 tot 1981 was Spit vicevoorzitter van de FNV. Hun wederzijds vertrouwen en respect was een belangrijke factor die het samengaan van de twee grootste verzuilde vakorganisaties mogelijk maakte. Spit hechtte veel waarde aan democratische besluitvorming en medezeggenschap.
Als vakbondsbestuurder heeft hij veel bijgedragen aan de totstandkoming van de Arbowet, die de arbeidsomstandigheden regelt. Enkele van zijn vele andere functies waren: vice-voorzitter van het Europees Verbond van Vakverenigingen (1974-1981), bestuurslid van de Stichting van de Arbeid (1967-1981), lid van het Forum Nederland-Indonesië en van Vluchtelingenwerk Nederland.
Na zijn pensionering bleef hij actief en betrokken bij de FNV en zette hij zich in voor de ontwikkelingshulporganisatie Novib. Wim Spit overleed te Nieuwegein op 28 juli 2013.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over W.J.L. Spit kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.J.L. Spit zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Spit, W.J.L.’ vindt u het bedoelde materiaal.