Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

Archiefnummer: 469
Archiefnaam: KCVL
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1950-1978

Plaatsingslijst (pdf, 295 kB) vernieuwd januari 2018
Voor het wegzetten van de stukken gebruikte de administratie in de loop der jaren drie registratuurplannen (nrs. 615 en 616) die met name betrekking hebben op de nrs. 1-343.


Ten geleide
Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland (1950-1978)
De Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland (KCVL) is opgericht in 1951 als een afdeling voor de provincie Gelderland van de KCVL-Nederland. [Zie het KDC-archief van de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland]. Deze KCVL-Nederland werd na 1962 een onderdeel van de in dat jaar opgerichte Vereniging Katholiek Bibliotheekcentrum, ontstaan na een fusie met de Bond van RK Leeszalen en Boekerijen in Nederland. Het Katholiek Bibliotheekcentrum ging omstreeks 1968 op in de Vereniging Katholiek Bibliotheek en Lectuurcentrum.

De KCVL-Gelderland had als taak de zorg te dragen voor de lectuurvoorziening in de provincie Gelderland in de ruimste zin. Dit betekende in de praktijk het oprichten van RK Openbare bibliotheken. Van deze bibliotheken voerde de KCVL-Gelderland de directie en verzorgde de administratie en de financiën. Ook de personeelszaken en de aanvragen en behandeling van subsidies van rijk, provincie en gemeenten lagen in handen van de KCVL-Gelderland. In 1961 waren 140 à 150 bibliotheken en bibliotheekjes bij de Gelderse Centrale aangesloten. De meeste hiervan waren parochiebibliotheken, verder tien Vincentiusbibliotheken, vier schoolbibliotheken en vier Openbare Bibliotheken, in Zevenaar, Elst, Bemmel en Ulft. Hiervan zouden er spoedig meer volgen. Tot 1959 bedroeg de Rijkssubsidie slechts f 10.000.- voor hele provincie. Daarna werd dit meer.
Vóór de oprichting van de Provinciale Wisselbibliotheekdienst Gelderland (PWD) (archief eveneens in het KDC aanwezig), verzorgde de KCVL-Gelderland ook de wisselcollecties van boeken voor instellingen en tehuizen in de provincie Gelderland.
In 1978 fuseerde de KCVL-Gelderland met de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland, maar dan op neutrale basis.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over de Kath. Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC. Hierin staat ook informatie over de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland.