Stichting Informatie Dienst Inzake Lectuur

Archiefnummer: 3
Archiefnaam: IDIL
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1937-1971

Het archief bevat:
Stukken betreffende bestuursvergaderingen; circulaires en jaarverslagen; stukken betreffende de organisatie; stukken betreffende recencies en recensenten, en publicaties; stukken betreffende de Afdeling Keurraad voor Jeugdlectuur; stukken betreffende Katholiek Bibliotheek Centrum, Katholiek Lectuur Centrum, Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum, Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening, Katholieke Jeugdraad en andere organisaties.
Zie: M.J.H. Mulders, 'Inventaris van het archief van de Stichting Informatie-dienst inzake Lectuur (Idil), 1937-1971' (KDC/Nijmegen 1986)

Plaatsingslijst (pdf, 136 kB)
Het KDC-archief van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie bevat ook stukken betreffende de Stichting IDIL.

"Welk boek? Een goed boek! Nummer 18" 1954

Ten geleide
Stichting Informatie Dienst Inzake Lectuur, IDIL (1937-1971)
De Stichting IDIL werd opgericht in 1937 door de Bond van RK Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland en de RK Nederlandsche Boekhandelaren- en Uitgeversvereeniging Sint Jan. Doel was de beoordeling van boeken op hun morele gehalte. In 1953 trad de Katholieke Keurraad voor Jeugdlectuur tot de IDIL toe en vormde daarin een aparte afdeling. In 1968 kwam uit het Katholiek Lectuur-Centrum en het Katholiek Bibliotheek Centrum het Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum voort, waarvan IDIL het voorlichting gevend orgaan werd. Eind 1970 werd IDIL feitelijk opgeheven; formele opheffing volgde een jaar later. Literatuur: E. Peet, 'De Rooms-Katholieke Informatie Dienst Inzake Lectuur (IDIL)', in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 15(1985), p. 50-80.

Literatuur van en over de Stichting Informatie Dienst Inzake Lectuur kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Informatie Dienst Lectuur zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Informatie Dienst Lectuur’ vindt u het bedoelde materiaal.