Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken

Archiefnummer: 926
Archiefnaam: AOK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1926-2004

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst en Rubriekenschema (pdf, 2 MB) vernieuwd april 2019

Een tentoonstelling over de Oosterse kerken met ikonen en een opengewerkt model van een Oosterse kerk van de paters assumptionisten, 1948

Ten geleide
Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (1926-2004)
Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken kwam voort uit het in 1927 opgerichte Apostolaat der Hereeniging. Het AOK werkte al die tijd aan eenheid met de orthodoxe kerken van het oosten. Het gaf bekendheid aan het oosters christendom door de Byzantijnse liturgie, die oosterse katholieken delen met orthodoxen, te vieren in katholieke parochies en door lezingen te houden en cursussen te geven. Ook bood het steun aan projecten van oosterse kerken in Oost-Europa, het Midden-Oosten en India.
In 2001 fuseerde Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken met de Sint Willibrord Vereniging tot de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
Bron: Website Katholieke Vereniging voor Oecumene

Literatuur van en over Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken of Apostolaat der Hereniging kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Apostolaat voor de Oosterse Kerken zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken of Apostolaat der Hereniging’ vindt u het bedoelde materiaal.