Koper, R.

Archiefnummer: 492
Archiefnaam: KOPE
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1966-1977

Het  archief bevat stukken betreffende de in het Ten geleide genoemde functies. Verder zijn er stukken aanwezig die meer in het algemeen verband houden met zijn functie als vicaris. Aangezien hij als zodanig speciaal belast was met zaken op het gebied van de pastorale structuren, de oecumene en de begeleiding van het cultureel-maatschappelijk werk (voorzover dit behoorde tot de zorg van het bisdom) is het duidelijk dat deze stukken ook hiermee verband houden.

Plaatsingslijst (pdf, 44 kB)

Rigobert Koper OFM (1926-1982)

Ten geleide
Koper, J.J.T. (1926-1982) = Rigobert, OFM 
Dr. Rigobert Koper OFM werd op 23 januari 1926 als J.J.T. Koper geboren te Leiden. Op 4 maart 1951 werd hij tot priester gewijd en op 13 oktober 1966 benoemd tot vicaris van het bisdom Haarlem. Daarnaast was hij voorzitter van de Situeringscommissie van het bisdom Haarlem (een commissie voor vraagstukken over nieuwbouw van kerkgebouwen), lid (op persoonlijke titel) van het bestuur van het Katholiek Pedagogisch Centrum te 's-Hertogenbosch, lid van de Nationale Raad voor Katechese, een onderdeel van het Hoger Katechetisch Instituut te Nijmegen, lid van het bestuur van de Sint Willibrord Vereniging, welke werkzaam was op het gebied van de oecumene, en adviseur van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

Literatuur van en over Rigobert Koper kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.J.T. Koper zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Koper, Rigobert’ vindt u het bedoelde materiaal.