Rooyackers, L.A.T.

Archiefnummer: 150
Archiefnaam: ROOY
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1973-1980

Plaatsingslijst (pdf, 102 kB)

Mgr. L.A.T. Rooyackers (1905-1980)

Ten geleide
L.A.T. Rooyackers (1905-1980)
Lambertus Antonius Thomas Rooyackers werd geboren op 14 april 1905 te Veghel. Na zijn priesterwijding in 's-Hertogenbosch op 14 juni 1930 was hij enkele jaren werkzaam als kapelaan, eerst in St. Oedenrode en daarna in Helmond. In 1934 werd hij rector van de RK Kweekschool Concordia te 's-Hertogenbosch. Als hoofdredacteur van het officiële orgaan van het bisdom 's-Hertogenbosch, de Sint Jansklokken, nam hij een duidelijk anti-nationaalsocialistisch standpunt in. Hij werd dan ook kort na de Duitse bezetting van 's-Hertogenbosch op 28 juni 1940 door de Gestapo gearresteerd. Vrijwel de gehele oorlogsperiode was hij gevangene van de Duitsers en bracht hij door in concentratiekampen, met name in Dachau.

Na een herstelperiode werd hij op 20 februari 1948 wederom rector en wel van het Liefdesgesticht te Hintham, waarna hij vanaf 1950 als pastoor-deken werkzaam was te Drunen. Op 1 maart 1961 benoemde mgr. Beckers van 's-Hertogenbosch hem tot vicaris-generaal. Rooyackers heeft een groot aandeel gehad in het vernieuwingswerk van deze bisschop. Sinds Beckers' dood in 1966 was hij vicaris van diens opvolger mgr. Bluyssen, tot hij in 1973 met emeritaat ging.
Mgr. Rooyackers was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was o.m. lid van het bestuur van de Stichting Actie voor God, van de Raad van Advies van de Stichting Regionale Omroep Brabant, van het curatorium "Week voor de Nederlandse Missionaris", van het bestuur van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius en vice-voorzitter van de Katholieke Bijbel Stichting en lid van het interim-bestuur van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK).
Rooyackers overleed op 14 februari 1980.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Knipselcollectie De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over L.A.T. Rooyackers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Rooyackers, L.A.T.’ vindt u het bedoelde materiaal.