Commissie Van Zeil

Archiefnummer: 1246
Archiefnaam: ZEIC
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 2001-2005

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide

Commissie Van Zeil (2001-2005)
De Commissie Van Zeil had als opdracht "de mogelijkheden te onderzoeken van het realiseren van een zodanige structurele, organisatorische en financiële positie van het KDC, dat het daarin aanwezige katholieke erfgoed adequaat kan worden bewaard, toegankelijk blijft en kan worden benut voor onderzoek en studie".
De commissie werd ingesteld door vertegenwoordigers van de 'grote bewaargevers' om handhaving van het KDC bij de universiteit te bereiken, door het werven van subsidies en door druk uit te oefenen op het College van Bestuur.
Op 8 mei 2003 werd een Discussienota "De herinnering levend houden omwille van de toekomst" aangeboden door de voorzitter van de commissie, P.H. van Zeil. De nota bevindt zich in het KDC-archief van minister-president P.J.S. de Jong onder nummer 518.