Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus


Archiefnummer: 119
Archiefnaam: LAMB
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1910-1972

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst en Rubriekenschema (pdf, 2 MB) vernieuwd augustus 2019

Toelichting Rubriekenlijst Sint Lambertus (pdf, 12 kB)


Ten geleide
Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus (1910-1972)
De Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus was een afdeling van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). De bond werd opgericht in 1895 en was gevestigd te Utrecht. Van 1905 tot 1971 verscheen: Het hoog-ambacht : orgaan van den Nederlandschen RK Textiel-Arbeidersbond St. Lambertus, dat tweemaal per maand verscheen. Oprichter en redacteur hiervan was Lambert J.J.M. Poell, ook geestelijk adviseur van de bond.

Samen met de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, de Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Elektronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy en de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus fuseerde de bond op 1 januari 1972 tot Industriebond van het Nederlands Katholiek Vakverbond.

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Ned. RK Textielarbeidersbond Sint Lambertus (afdeling Stiphout) zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond’ vindt u het bedoelde materiaal.