Nationale Kruisvereniging

Archiefnummer: 905
Archiefnaam: NK
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1953-1994

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Zie ook de archieven van de Algemene Vereniging Het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, het Oranje-Groene Kruis en de Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen.


Plaatsingslijst (pdf, 4,7 MB)


Ten geleide
Nationale Kruisvereniging (1953-1994)
De Nationale Kruisvereniging was het resultaat van een proces waarin diverse confessionele en neutrale kruisverenigingen steeds meer gingen samenwerken. In Limburg werkte het Groene Kruis in principe voor alle gezindten hoewel katholieke voormannen er de leiding hadden. Het katholieke Wit-Gele Kruis, ontstond op het Brabantse platteland en werd in 1923 omgezet in de Nationale Federatie het Wit-Gele Kruis. Het Groene en het Wit-Gele Kruis overlegden vanaf 1964 over stuctuurverandering, hetgeen leidde tot de oprichting in 1967 van de Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen, waarbij ook het protestants-christelijke Oranje-Groene Kruis zich aansloot. Tenslotte kwam in 1978 de Nationale Kruisvereniging tot stand door de fusie tussen het Groene Kruis, het Wit-Gele Kruis en het Oranje-Groene Kruis. Hierdoor werd de Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen overbodig en kon worden geliquideerd.
Vanaf 1985 dachten de besturen van de Nationale Kruisvereniging en de Centrale Raad voor Gezinsverzorging over samenwerking. In 1990 ontstond zo de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg die wijkverpleging en gezinszorg samenbracht.

Literatuur van en over de Nationale Kruisvereniging kunt u vinden in RUQuest.