Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius

Archiefnummer: 377
Archiefnaam: ANTO
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1919-1968

Het archief van Sint Antonius is slechts fragmentarisch vertegenwoordigd.

Plaatsingslijst (pdf, 40 kB)


Ten geleide
Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius (1911-1968)
De Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius werd op 11 januari 1911 opgericht, en in 1941, nadat de leden op verzoek van de bisschoppen massaal het lidmaatschap hadden opgezegd, geliquideerd. Direct na de bevrijding werd de bond heropgericht en op 24 juni 1968 hief zij zichzelf op om samen met de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in de Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris, de Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus en de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit de Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven, kortweg AVG, te gaan vormen. Deze archieven zijn in het Katholiek Documentatie Centrum aanwezig.
Sint Antonius was aangesloten bij het RK Werkliedenverbond (RKWV), de latere Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).

Literatuur van en over de Bond Sint Antonius kunt u vinden in RUQuest.