Weiler, A.G.

Archiefnummer: 815
Archiefnaam: WEIL
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1953), 1963-2007

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 1,2 MB)

Prof.dr. A.G. Weiler, 2e v. links. Receptie n.a.v. de presentatie vh. boek "De stenen tafelen" in het Persconferentiecentrum Nieuwspoort Den Haag, 1992


Ten geleide
A.G. Weiler (1927-2021)
Antonius Gerardus (Ton) Weiler werd geboren op 6 november 1927 te Voorburg. Na de middelbare school studeerde hij filosofie aan het Collegium Berchmanianum te Nijmegen waar hij in 1952 zijn licentiaat behaalde. Vervolgens ging hij geschiedenis studeren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). In de jaren 1955-1956 studeerde hij aan de Sorbonne te Parijs. In Nijmegen deed hij in 1957 zijn doctoraal examen om in 1962 (cum laude) te promoveren tot doctor in de geschiedenis op het proefschrift Heinrich von Gorkum (gest. 1431): seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters.
Na het behalen van zijn doctoraal examen werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Kath. Universiteit Nijmegen. Een jaar later werd hij ook benoemd tot docent middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Leergangen te Tilburg. Beide functies bleef hij vervullen tot en met 1964. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis der Middeleeuwen aan de KUN. Een jaar later werd hij daarnaast ook hoogleraar in de Wijsbegeerte der geschiedenis. In 1991 ging Weiler met emeritaat.
Van 1983 tot 1992 was hij President-Curator van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (KTUU). Hij was ook voorzitter van het bestuur van de Thomas More Academie en  voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. Als zoveel kritisch-loyale katholieken kreeg hij te maken met tegenwerking vanuit Rome.

Weiler was redactiesecretaris van een Internationale Kerkgeschiedenis in 10 delen (1959-1975) en publiceerde o.m. over de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, over Geert Grote en de Moderne Devotie, over het klooster Windesheim. Hij was lid van de redactie van Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie. Bij het Thijmgenootschap was hij voorzitter van de wetenschappelijke raad en van de redactie van de Annalen van het Thijmgenootschap. Weiler overleed in 2021.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Anton Weiler of A.G. Weiler kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.G. Weiler zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Weiler, A.G.’ vindt u het bedoelde materiaal.