Eigen Publicaties

Een overzicht van diverse wetenschappelijke publicaties, die in samenwerking met het KDC verschenen zijn.

2023

Andreas Caspers, 'De archiefervaring van...', in: Archievenblad, 127 (2023), nr. 6, p. 5.

Leo Ewals, Piet Gerrits (1878-1957) Religieus historieschilder (Malden 2023).

Leo Ewals, diverse columns in Topic.

Jeffry Huntjens-Baetsleer, diverse columns in Katholiek Nieuwsblad.

Otto Lankhorst, ‘Pastoraat in het klein’ en ‘Bibliografie van Herwi Rikhof (vervolg)’, in: Tussen zoeken en zorgen. Veertig jaar evangelische inspiratie. Een vriendenboek voor Herwi Rikhof (Baarn 2023), p. 105-107 en p. 183-192.

Otto Lankhorst, ‘“Ces documents rédigés à la hâte et imprimés avec assez peu de soin”. The Long Road to the Realization of Book Sales Catalogues Online’, in: Private Libraries and Their Documentation, 1665-1830. Studying and Interpreting Sources. Ed. by Rindert Jagersma, Helwi Blom, Evelien Chayes, Ann-Marie Hansen (Leiden / Boston 2023), p. 416-431.

Otto Lankhorst, recensie van: Jac Bosmans, Verwante paters en broeders. Een familiegeschiedenis in de trappistenabdij Lilbosch te Echt, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 158 (2022), p. 240-245.

Vefie Poels († Nijmegen 2022), Brian Heffernan (vertaler), Red Pope. A Biography of Cardinal Willem van Rossum C.Ss.R. (1854–1932) (Nijmegen 2023).

Marieke Smulders, Voor het hogere bestemd. De vorming van een katholieke elite aan drie Nijmeegse jongensinternaten, 1920 – 1970 (Amsterdam 2023).

Lodewijk Winkeler, ‘Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing. Het herstel van de betrekkingen tussen Nederlandse en Duitse katholieken na de Tweede wereldoorlog”, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 46 (2023), nr.98, p. 47-65.

Lodewijk Winkeler, ‘In memoriam Vefie Poels’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 46 (2023), nr.98, p. 1-3.

2022

Christoph van den Belt, Hans Krabbendam, Marieke Oprel (red.), De Politieke Partij Radikalen, 1968-1990. Macht uit het zadel (Amsterdam 2022).

Andreas Caspers, Peter Altena, Weer werk! De Nijmeegse vakbeweging en de
opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie 1945-1990 (Nijmegen 2022).

Eric Corsius, Jan Hafmans C.Ss.R., Eduard Kimman SJ, Hans Krabbendam, Marit
Monteiro, Peter Nissen en Vefie Poels, De wondere wereld van het Vaticaan. Perspectieven op kardinaal Van Rossum (Nijmegen 2022).

Ton Crijnen en Ina Herbers, Een groot emancipator. Mgr.dr. Herman Schaepman, politicus en dichter (1844-1903) (Nijmegen 2022).

Jeffry Huntjens-Baetsleer, ‘De Watersnoodramp door een cameralens’, in: Ex Tempore (2022), nr. 3.

Jeffry Huntjens-Baetsleer, diverse columns in Katholiek Nieuwsblad.

Renate Stapelbroek, Ter herinnering aan… Bidprentjes van Nederlandse
emigranten in en uit Brazilië (1948-2021) (2022).

Lodewijk Winkeler, ‘Barth, Kreling en de Kring’, in: G. Harinck en D. van Keulen (red.), De receptie van Karl Barth in Nederland (Amersfoort 2022), p. 139-152.

Pieter van Wissing, De Tovenaar van Timor. Het leven van missionaris Henk van Wissing svd (Nijmegen 2022).

2021

Maaike Derksen, Embodied Encounters: Colonial Governmentality and Missionary Practices in Java and South Dutch New Guinea, 1856-1942 (Nijmegen 2021).

Tim Graas, ‘De verbeelding van epidemieën’, in: Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis, 187 (2021), p. 16-21.

Tim Graas en Martin Bergevoet, ‘Pestheiligen’, in: Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis, 188 (2021), p. 12-15.

Tim Graas, recensie André van Deursen, ‘Carl (Karel) E.M.H.A.F. Weber (1820-1908). Van stukadoorsgotiek tot koepelkerk’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 44 (2021), p. 194-196.

Jeffry Huntjens, diverse columns in Katholiek Nieuwsblad.

Hans Krabbendam, ‘Is religieuze vitaliteit te transplanteren? Amerikaanse zendingspogingen in het naoorlogse Europa’ in: Sophie van Bijsterveld & Sebastian Lenders (red.) Blogboek ‘Tocqueville, religie en democratie’ - 50 blogs geïnspireerd door Alexis de Tocqueville (Nijmegen 2021), 120-122.

Ramses Peters, ‘De fascinerende wereld van een fascistische intellectueel. Het archief van Wouter Lutkie op het Katholiek Documentatie Centrum’, in Ex Tempore, 40 (2021) 1, p. 20-25.

Vefie Poels, De rode paus, Biografie van Willem van Rossum CSsR (1854-1932) (Valkhof Pers, Nijmegen 2021).

Marieke Smulders, ‘De wereld van Gérard Klijn’, in: Fotografisch Geheugen,
104 (juni 2021), 28-29.

Kors Visscher, Piet van Zeil (1927-2012) Katholiek in de politiek (Nijmegen 2021)

Lodewijk Winkeler, ‘Geschiedschrijving over het katholiek leven in Nederland
1800-2000 sinds 1995’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 24
(2021), p. 5-11, 58-64, 115-121, 160-167.

2020

Antoon Erftemeijer, Zwerven langs kloosters (Nijmegen, Valkhof Pers 2020)

Tim Graas, ‘De verbeelding van epidemieën en geneesheiligen. Kunst en erfgoed in Nederlandse kerken en kloosters,’ Ex Tempore 104 (2020), 171-195.

Jeffry Huntjens, ‘Jozef Dobbe: missionaris en martelaar', Brabants Erfgoed, 28 mei 2020.

Jeffry Huntjens, diverse columns in Katholiek Nieuwsblad.

Hans Krabbendam, Saving the Overlooked Continent: American Protestant Missions in Western Europe, 1940-1975 (Leuven, Leuven University Press, 2020).

Hans Krabbendam, ‘(Be)keerpunt. Amerikaanse protestanten en hun Europese zending’, Koorts. Erfgoedmagazine van KADOC 1 (2020), 32-39.

Hans Krabbendam, ‘Sacrale topografie. Dordtse inspiratie voor de omgang met religieus erfgoed in Nijmegen’, Ex Tempore 104 (2020) 143-158.

Otto S. Lankhorst, Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf. Bijdragen over de wereld van boeken en bibliotheken, kloosters en kloosterlingen

Marieke Smulders, 'Iconisch zwart-wit van Louis van Paridon', Fotografisch Geheugen 100 (2020).

‘Katholiek erfgoed in een academische setting. Een interview met praktijkmensen Chris Dols en Hans Krabbendam,’ Ex Tempore 104 (2020) 196-201.

2019

Jeffry Huntjens, ‘Katholieke vrouwen in een mannenbolwerk’, in: Column 024 Geschiedenis, 27 augustus 2019.

Jeffry Huntjens, diverse columns in Katholiek Nieuwsblad.

Hans Krabbendam e.a., ‘Literature Alerts’, Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries, 28.2 (2019), p. 299-315.

Emiel Lamberts, e.a., Jan Roes-lezing 2019: Tegenwicht, de katholieken en de staat, een historische reflectie (Nijmegen Valkhof Pers 2019).

Jan Peet, ‘Een gezaghebbend "katholiek" Nieuw ontdekte bronnen betreffende Gerard Kornelis van het Reve en de Katholieke Actie in Nederland, 1962- 1964’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), nr. 90, p. 3-27.

Vefie Poels, Recensie Brian Heffernan, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), nr. 90, p. 99-116.

Pauline Spierings, MeMoReeks: ‘Kom achter de strijkplank vandaan en gebruik je talenten’, van pastoorsmeid tot priesterassistente (Nijmegen Valkhof Pers 2019).

Lodewijk Winkeler, ‘Glazen water over vrijende paartjes’. Het rooms-katholieke studentenpastoraat in Nederland sinds ca. 1900, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), nr. 91, p. 182-202.

2018

Zjuul van den Elsen en Vefie Poels, red. Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken part 4 (Nijmegen: Valkhof Pers, 2018) 815 pp.

Tim Graas, ‘Zuster Theofoor, ontwerpster en kunstenares’, in: Els Kloek, 1001 vrouwen in de 20ste eeuw (Nijmegen: Van Tilt 2018) 790-792.

Tim Graas, ‘Vier eeuwen devotie- en gedachtenisprentjes’, in: Devotionalia. Periodiek voor verzamelaars van devotionalia, 37 (2018) 130-134.

Hans Krabbendam, ‘De Pacificatie van 1917. Keerpunt voor of karakteristiek van de Nederlandse politieke geschiedenis?’ in George Harinck, Alexander van Kessel en Hans Krabbendam, red., Een christelijk-liberale synthese. 100 pacificatie 1917-2017 (Utrecht: Kok Boekencentrum, 2018) 7-14.

Hans Krabbendam, ‘Introduction’, Trajecta 26 (2017) 169-174 en Redactie themanummer, Evangelicals in the Low Countries.

Hans Krabbendam, ‘Billy Graham and American Evangelicals in Europe. 1946-1986: Building Bridges or Separating Continents?’ Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 26 (2017) 195-218.

Hans Krabbendam, ‘America in the Shade: Etty Hillesum As Mediator Between the Cold War Perspectives on the Holocaust’, in Klaas Smelik, red., Etty Hillesum Studies. Writings, Life, and Influences of a Visionary Author (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018) 379-393.

Jeffry Huntjens met Koos-jan de Jager, ‘De stem van het Tilburgse volk: het Volkspetitionnement van 1878,’ In Brabant Tijdschrift voor Brabants Erfgoed 9.1 (2018) 50-56.

Vefie Poels, ‘‘Niet te veel preken.’ Nederlandse aalmoezeniers tussen moraal en moreel in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog’, in: Marleen van den Berg en George Harinck (red.), Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950 (Hilversum: Verloren, 2018) 55-74.

Vefie Poels en Erik Sengers, ‘Power play in the Norbertine Order and the Roman Curia. J. Nouwens O.Praem., Cardinal van Rossum, and the modernization of Vatican bureaucracy 1910-1922’, Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 27.1 (2018) 195-216.

Vefie Poels Wies Stael-Merkx, Kerkvernieuwster (nr. 815) en Nelly Stienstra, Voorzitster Contact Rooms-Katholieken (nr. 945) in Els Kloek, 1001 vrouwen in de 20ste eeuw (Nijmegen: Van Tilt 2018).

Vefie Poels, ‘Kardinaal Van Rossum. Een portret’, Zusters van Liefde. Informatieblad. Uitgave van de Nederlandse Provincie 65 (juni 2018) 14-16.

Vefie Poels, ‘Rijkdom en valkuilen van een KMM-interview: Ervaringen van een Nederlandse priester in Oost-Afrika’, Impressie 22 (2018) 2-6.

Marieke Smulders, ‘Schatbewaarders van religieus erfgoed,’ Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 21.4 (2018) 183-187.

Lodewijk Winkeler, ‘Más allá del concilio. El catolicismo holandés, un laboratorio de renovación ecclesial (1960-1975)’, Anuario de Historia de la Iglesia 27 (2018) 45-64.

Lodewijk Winkeler, ‘Roes, Johannes Heinrich Antonius Maria’, Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederlandhttps://socialhistory.org/bwsa

Lodewijk Winkeler, ‘De kerk was met uitgewekenen gevuld. De opvang van vluchtelingen in enkele Nederlandse parochies’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 41 (2018) 17-25.

2017

Tim Graas, ‘Het dominicanen klooster in Zwolle’, in: Kees van Dooren e.a., De triomf van Thomas van Aquino. Een schilderij van Willem van Konijnenburg (Nijmegen 2017), 73-86.

Hans Krabbendam en Derek Rubin (red.), American Responses to the Holocaust: Transatlantic Perspectives (Frankfurt am Main 2017).

Hans Krabbendam, met Kendrick Oliver, Uta A. Balbier en Axel R. Schaefer, ‘Special Issue: Exploring the Global History of American Evangelicalism Introduction’, Journal of American Studies 51.4 (2017): 1019-1042.

Hans Krabbendam, ‘The Gendered Agenda of American Evangelical Missions in Europe, 1945-1980’, Journal of American Studies 51.4 (2017): 1095-1116.

Hans Krabbendam, ‘A transatlantic religious alliance? American and European protestant encounters, 1945-1965’, Journal of Transatlantic Studies 15.3 (2017), 1-17.

Hans Krabbendam, ‘They Came to Stay: The Weak Transnational Relations of the Dutch in America’, in Henk Aay, Janny Venema en Dennis N. Voskuil (red.), Sharing Pasts: Dutch Americans Through Four Centuries (Holland, MI 2017), 3-23.

Vefie Poels en Hans de Valk, 'Il cardinale Willem van Rossum, Benedetto XV e la centralizzazione delle Pontificie opere missionarie a Roma (1918-1922)', Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo dell' "inutile strage", Alberto  Melloni (dir.), Giulia Grossi, Giovanni Cavagnini (red.) (Bologna 2017), Vol. I, p. 381-391.

Vefie Poels, Merkx, Louise Maria Ida Cornelia, (Wies Stael-Merkx (1926-2012)), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2017).

Vefie Poels, Stienstra, Nelly (1946-2016)', Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2017).

Lodewijk Winkeler, ‘De ontwikkelingen in de dogmatiek in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw’, in: L. Kenis (red.), Theologie als geloofsvertolking. Historische en theologische reflecties bij het proefschrift van Piet Schoonenberg (1948) (Leuven 2016), 15-29.

Lodewijk Winkeler, ‘Doctor Angelicus in Zwolle’, in: Kees van Dooren e.a., De triomf van Thomas van Aquino. Een schilderij van Willem van Konijnenburg (Nijmegen 2017), 87-99.
2016

Vefie Poels en Hans de Valk, 'A Stranger in the Sacred College of Cardinals. Contextual and heuristic problems in investigating Cardinal van Rossum', in: François Jankowiak & Laura Pettinaroli (eds.), Cardinaux et cardinalat. Une élite à l'épreuve de la modernité, 1775-1978, Melanges de l'école francaise, Paris/Rome 2016, 15p.

Vefie Poels en Ramses Peters (red.), Kerkhistorisch snoepgoed. Libretto amicorum voor Lodewijk Winkeler. Bij gelegenheid van zijn afscheid als hoofd van het KDC (Nijmegen 2016).

Harry Stroeken (red.), Breuklijnen. Priesters in overgangstijd (Nijmegen 2016).

Lodewijk Winkeler, ‘De grote worsteling onzer dagen. De neothomistische scholing van Alphons Ariëns (1860-1928)’ (Ariënslezing 2016), in: http://www.arienscomite.nl/index.php/arienslezingen.

Lodewijk Winkeler, ‘Au-delà du Concile. Le Catholicisme Néerlandais, un laboratoire du renouveau ecclésial (1960-1975)’, Histoire@Politique. Revue électronique du Centre d’histoire de Sciences Po (Parijs, 2016): http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=30&rub=dossier&item=278
Lodewijk Winkeler, ‘Verder dan het Concilie. Het Nederlands katholicisme, laboratorium voor kerkvernieuwing, 1960-1975’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 39 (2016), nr. 84, 59-76.
2015

Ruud Kurris, Terugblik vanaf de zijlijn. Zestig jaar missionaris in Indonesia (Nijmegen 2015).

Ramses Peters, ''t begint anders veel te gelijken op hetgeen ons van de laatste dagen voorspeld is.' De Eerste Wereldoorlog en de katholieken in Nederland', in: Kleio. Tijdschrift van de Vereniging voor docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland. 2015. nr.2. 26-30.

Vefie Poels, 'De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse curiekardinaal Willem van Rossum CSSR', in: Jan Bank, Culturele confrontaties. Godsdienst, kerken en oorlog. Jan Roes-lezing 2015, (Nijmegen 2015), p. 47-70.

Vefie Poels, 'Cardinal van Rossum and the American Board of Catholic Missions (1919-1924)', in: Christopher Denny, Patrick Hayes, Nicholas Rademacher (eds), A Realist's Church. Essays in Honor of Joseph A. Komonchak, Maryknoll: Orbis Books 2015, p. 41-60.

Lodewijk Winkeler en G. Harinck, ‘The Nineteenth Century’, in: H. Selderhuis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen 2015), p. 435-520.

Lodewijk Winkeler en G. Harinck, ‘The Twentieth Century’, in: H. Selderhuis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen 2015), p. 521-644.
Lodewijk Winkeler, ‘Mannelijk en stoer. De priesteropleiding in het aartsbisdom Utrecht in de jaren van Jan Olde Rikkert’, in: Lodewijk Winkeler en Jozef Wissink (red.), Jan Olde Rikkert. Priester van de nabijheid (1929-2009) (Nijmegen 2015), p. 19-32.
2014

Jos Coopmans, Satanskinderen. Het verhaal van een gestichtsjeugd (Nijmegen 2014).

Rob Hufen Hzn, Meesters voor God en Kerk. De familie Brom, hun edelsmidse en knechten te Utrecht (1856-1962) (Nijmegen 2014).

Ramses Peters, 'Gesel Gods, een zegen? De Eerste Wereldoorlog en het katholicisme in Nederland', in: Enne Koops, Henk van der Linden (red.) De kogel door de Kerk? het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg 2014), p. 133-164.

Ramses Peters, De Geesel Gods, een zegen? (Nijmegen 2014).
Documentaire van het KDC over de Eerste Wereldoorlog en katholieken in Nederland.
Bekijk hier.

Vefie Poels, 'Het paradijselijke Emmaus. Thuishaven van de keiclub van de seminaristen van Wittem', in: Creatie en recreatie, p. 163-176.

Vefie Poels, ‘‘A desire to become what they were’. Willem van Rossum as a Redemptorist before his Roman years (1873-1895)', in: Spicilegium Historicum Congregationis Ss.mi Redemptoris (SHCSR) 62 (2014), nr. 1.

Vefie Poels, ‘The one and only candidate. Willem van Rossum at the 1909 Redemptorist General Chapter’, in: Spicilegium Historicum Congregationis Ss.mi Redemptoris (SHCSR) 62 (2014), nr. 2.

2013

Martine Buitink, Als een weg door de werelden. Kiezen voor een leven van delen(Nijmegen 2013).

Harry Notenboom, Vallende zuilen. Een leven in dienst van de goede zaak (Nijmegen 2013).

Vefie Poels, 'De jonge Wilhelmina en Henricus van de Wetering. Koninklijke steun voor een Utrechtse kardinaalszetel (1908-1910)', DNK. Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 36 (2013), nr. 79 (dec.), pp. 3-16.

Vefie Poels, 'Henricus van de Wetering or Willem van Rossum? Pope Pius X’s choice of the first Dutch Cardinal', In: Paul van Geest, Roberto Regoli (curatori), Chiesa, Papato e Curia Romana tra storia e teologia – The Roman Curia between History and Theology. Scritti in onore di Padre Marcel Chappin, SJ / Essays in honour of Marcel Chappin SJ, Vatican City 2013.

Vefie Poels, ‘”Een jezuïetenstreek”. Vrije concurrentie in de missie, 1916-1919', in: P.J.J. van Geest, M.J.H.M. Poorthuis, T. Wagenaar, & A. Warringa (Eds.), Vrienden met de Mammon. De levensbeschouwelijke dimensie in de economie, pp. 166-184. Almere: Parthenon 2013.

Koos Spitse, Veel ging er langs mij heen. Terugblik op mijn overgang naar de katholieke kerk (Nijmegen 2013).

Lodewijk Winkeler en Ellen Brok, '"We must go to Rome". Frederick Franck drawing the Council', in: Trajecta, 22(2013), nr. 1, p. 153-168.

Onze publicaties uit Nijmegen zijn op te vragen bij onze uitgever Valkhof Pers. Voor publicaties ouder dan 2013 kunt u de jaarverslagen raadplegen.