Andere documentatiecentra

Hieronder volgt een overzicht van andere documentatiecentra gesorteerd op specialisme.

Katholicisme
Erfgoed centrum Nederlands Kloosterleven, St.-Agatha
Inventarissen van archieven van orden, congregaties en hun samenwerkingsverbanden.
Archief en Documentatiecentrum voor RK Friesland, Boswald
Documentatie en archieven met betrekking tot het katholieke leven in Friesland.
KADOC, Leuven
Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving in Vlaanderen.
Protestantisme
Historisch Documentatie Centrum van het Nederlands Protestantisme (HDC), Amsterdam 
Documentatie en archieven betreffende de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.
Archief- en documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (ADC), Kampen 
Centrum voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek naar de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Humanisme
Humanistisch Historisch Centrum (HHC), Utrecht
Documentatie en archieven van het humanistisch cultureel erfgoed sinds 1850.
Jodendom
Joods Historisch Museum, Amsterdam
Objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland. De verzameling omvat een museumcollectie en een mediatheek.
Politiek
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.
Documentatiecentrum Nederlandse Politiek Partijen, Groningen
Documentatie' met betrekking tot de Nederlandse politieke partijen vanaf het einde van de negentiende eeuw. Het merendeel van de documentatie betreft evenwel de periode na 1945.
Parlement en Politiek, Leiden
Gegevens over het reilen en zeilen van het Parlement, met o.a. veel biografieën.
Parlementair Documentatie Centrum, Leiden
Informatievoorziening over de Nederlandse politiek en de Nederlandse politieke geschiedenis
Sociale beweging
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Documentatie en archieven op het terrein van de sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder.
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam 
De collectie betreft onder meer de geschiedenis van de vrouwenbeweging en de positie van vrouwen in Nederland.
Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht
Documentatie betreffende de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg sinds 1840.