Andere onderzoeksinstellingen

Hieronder volgt een overzicht van andere onderzoeksinstellingen.

Overzicht onderzoeksinstellingen
Stichting Echo, Nijmegen
Stichting Echo heeft als doel stelt de geschiedschrijving over het religieuze leven in Nederland in de 19e en 20e eeuw te bevorderen.
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Amsterdam
Wetenschappelijk instituut met als taak het stimuleren van onderzoek naar de geschiedenis van Nederland
KASKI. Onderzoek en advies over religie en samenleving, Nijmegen
Onderzoeksinstituut. Houdt onder andere de kerkelijke statistiek bij en analyseert die.
Titus Brandsma Instituut, Nijmegen
De centrale opdracht van het Titus Brandsma Instituut is onderzoek verrichten naar het fenomeen spiritualiteit.
Dit onderzoek vormt de grondslag voor alle andere activiteiten zoals onderwijs, redactiewerk, vorming, dienstverlening en informatievoorziening.
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Amsterdam
O.a. actuele ontwikkelingen, congresaankondigingen e.d. op het terrein van de Nederlandse religie- en kerkgeschiedenis.
Civitas
Civitas is een Europees netwerk van onderzoeksinstituten en erfgoedbeheerders die zich bezig houden met de bestudering en het bewaren van erfgoed van de christendemocratische bewegingen in Europa. Civitas stimuleert het onderzoek naar Christendemocratische bewegingen door het organiseren van wetenschappelijke symposia en het opzetten van samenwerkingsverbanden. Het KDC is lid van Civitas.