Online naslagwerken

Online naslagwerken

ABC van katholieke begrippen (KDC)
Korte uitleg van katholieke begrippen, samengesteld door Bernard T. Tervoort.

ABC van kerkelijke objecten
Samengesteld door de voormalige Stichting Kerkelijk Kunstbezit

Afkortingen orden of congregaties (KDC)
Afkortingen- en adressenlijst voor kloosterorden en congregaties

Bijbel en cultuur
Stichting de Bijbel in de Nederlandse Cultuur

BijbelOnline
Nederlands Bijbelgenootschap

Catholic Encyclopaedia
Amerikaanse encyclopedie van het katholicisme

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Centrum vioor het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de verschillende pausen,  om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten.

Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques
Franse encyclopedie van het katholicisme

Digibron
Kenniscentrum voor de gereformeerde gezindte; bevat kranten en andere media van 1971-2010.

Digitaal Katholiek Erfgoedhuis
Overzicht van de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw in Wikipedia-stijl.

Heiligennet
Overzicht van heiligen zoals deze voorkomen op de Romeinse kalender.

Ikonen Lexicon
Definities en betekenissen van iconografische kunst

Katholiek.nl
Zeer uitgebreide katholieke website.

Katholiek Erfgoed
Overzicht van het belangrijkste erfgoed van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, materieel en immaterieel, per bisdom alfabetisch gerubriceerd op plaatsnaam, of landelijk aangegeven.

Katholiek het jaar door
Catharijneconvent / Caspar Staal

Kerkelijk woordenboek
Een encyclopedisch kerkelijk woordenboek met verklaring van woorden en termen uit het katholieke leven (Bilthoven 1967)

Lucepedia
Gethematiseerde ontsluiting van kennis die binnen de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg aanwezig is.

Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960.
Digitale Onderzoeksgids Repertorium protestantse zending en katholieke missie

RK broederschappen in Nederland in de 19e eeuw.
Database op de website van Huygens ING die informatie biedt over ruim 4400 katholieke broederschappen die in de 19e eeuw in Nederland bestonden.

RK documenten.
Uitgebreide site met officiele en niet-officiele kerkelijke documenten. Stichting Interkerk.

RKK.nl
Website van KRO/RKK. Met TV- en radio-uitzendingen

RKKerk.nl
Officiële site van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

RK Kerkplein.org
Kritische katholieken in het publieke debat

Trideo.nl
Website met blogs, radio en tv-uitzendingen voor katholieken in Nederland en Vlaanderen

Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam University Press)
[ alleen binnen de Radboud Universiteit ]