Archieven - J -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Jager, T.A. de (archief)

C

Jan, Evangelist,  - Nijmeegse Priesterstudentenclub  Sint (archief)
Zie: Nijmeegse Priesterstudentenclub Sint Jan Evangelist (archief)

K

Jan, Federatie katholieke Ondernemersvakbonden, Sint (archief)

C

Jan, Rooms Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging, Sint (archief)

C

Jansen, A.M. (archief)

K

Jansen, Fons (archivalia)

C

Ja

Jansen, G.H.H.A. (archivalia)

K

Jansen, J.C.M. (archivalia)

S

Jansen, J.L.A. (archief)

P

Jansen, Peter  (archief)

P

Jansen, W.T.M. (archivalia)

K

Jansen-Hendriks, A. (archivalia)

K

Janson, M.J.M. (archivalia)

K

Janssen, A.E.M. (archief)

O

Ja

Janssen, A.J. (archief)

C

Janssen, A.M.T. (archivalia)

K

Janssen, J.W.H. (archivalia)

K

Janssen, P.J. (archivalia)

K

Janssens, C.H.A. (archief)

K

Jeugdcentrale, Vught
Zie: Rooms-Katholieke Jeugdcentrale Vught (archief)

J

Jeugdclubs Limburg, RK Stichting
Zie: RK Stichting Jeugdclubs Limburg (archief)

J

Joannes de Deo / Nederland, Stichting Sint (archief)
Zie: Stichting Sint Joannes de Deo/Nederland (archief)

M

Johannes Scotus, Studenten Vereniging (archief)
Zie: Studentenvereniging Johannes Scotus (archief)

O

Jong, de Kardinaal Stichting

K

Ja

Jong, B. de (archivalia)

K

Jong, P.J.S. de

P

Ja

Tot september 2018 niet uit te lenen.

Joosten, H.W.A. (archivalia)

K

Joosten, J.M. (archief)

S

Joris, Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris (archivalia)

S

Ja

Justitia et Pax, Commissie (archief)
Zie: Commissie Justitia et Pax (archief)

K

Ja

Juten, G.C.A. (verzamelling)

C


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.