Politiek

Archieven van instellingen

Algemene Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde
1923-1977, 0,25 m.

Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam
1904-1940, 2,25 m.

Commissie inzake Driemanschap der Nederlandsche Unie
1945-1946, 0,12 m.

Gidsengroep Sint Agnes, Overschie
1945-1992, 0,62 m.

Katholieke Volkspartij (KVP)
(1891-1919) 1945-1980, 103,62 m.
Inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991), p. 35-237.
NB: Deze inventaris bevat de archieven van het Partijbureau, de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie, het Centrum voor Staatkundige Vorming, de Jongerenorganisatie, het Romme-instituut en de Stichting Vormingswerk KVP.

Katholieke Volkspartij, afdeling Amsterdam
(1919) 1931-1987, 1,62 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Assen
1945-1965, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Egmond aan de Hoef
1953-1974, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Gemert
1948-1974, 0,62 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Heemstede
1939-1980, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond
1918-1964, 0,37 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo
1945-1994, 2,37 m.
NB: Bevat ook archivalia van de afdeling Hengelo van het Christen Democratisch Appèl.

Katholieke Volkspartij, afdeling Hoogland
1934-1977, 0,25 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Lelystad
1967-1981, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Sint Michielsgestel
1955-1980, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Middelburg
1959-1972, 0,25 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Texel
1946-1977, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Veenendaal
1945-1967, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Vleuten/De Meern
1945-1980, 0,37 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Vlissingen
1945-1980, 1,75 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Voorburg
1977-1980, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Voorschoten
1947-1980, 0,62 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Wateringen
(1921) 1945-1994, 0,5 m.

Katholieke Volkspartij, afdeling Wilnis
1955-1980, 0,37 m.

Katholieke Volkspartij, district Noord-Oost-Brabant
1967-1980, 0,25 m.

Katholieke Volkspartij Jongerenorganisatie, kring Overijssel
1977-1978, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, kring Den Helder
1951-1980, 0,37 m.

Katholieke Volkspartij, kring Groningen
1955-1981, 0,5 m.

Katholieke Volkspartij, kring Overijssel
1945-1981, 3,87 m.

Katholieke Volkspartij, kring Utrecht
1967-1980, 0,5 m.

Katholieke Volkspartij, kring Zeeland
1952-1980, 0,62 m.

Katholieke Volkspartij, kringjongerengroep Leiden
1967-1970, 0,12 m.

Katholieke Volkspartij, statenkring Leiden
1946-1982, 0,25 m.

Oecumenische Vredesforum van Europese Katholieken, sectie Nederland (OVEK Nederland)

Partij voor Recht en Vrijheid
1951-1955, 0,5 m.

Pax Christi Internationaal, katholieke internationale vredesbeweging
1950-2013, 31,87 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Pax Christi Nederland, katholieke internationale vredesbeweging
1948-1994, 51,12 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Politieke Partij Radicalen
(1959) 1966-1990 (1991), 26,25 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Politieke Studie- en Debatingclub Sint Michaël
1923-1934, 0,75 m.

Roomsch-Katholieke Staatspartij
1891-1945, 2,12 m.
Inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (KDC/Nijmegen 1991), p. 11-34.
NB: Met gedeponeerd archief van de Katholieke Kamerclub, 1891-1939, en archivalia afkomstig van C.M.J.F. Goseling, H.A.M.T. Kolfschoten, T.J. Verschuur en de R.K. Sociale Studieclub.

Roomsch-Katholieke Vredesbond in Nederland
1924-1927, 0,12 m.

Stichting Dr. Schaepmanfonds, fonds tot verlening van geldelijke en andere steun aan het christen-democratisch werk
1928-1980, 0,5 m.*
toestemming aanvragen via de archivaris

Stichting Katholieke Vredesbeweging
1963-1995, 0,75 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Weekblad Der Deutsche Weg, antinationaalsocialistisch weekblad voor duitssprekende katholieken
1919, 1931-1940, 0,12 m.

Werkgemeenschap Christofoor, werk- en studiegemeenschap van katholieken
1944-1947 (1984-1985), 0,12 m.