Archieven - T -

Naam Sector Toestemming aanvraag?

Tack, P.L. (archief)

C

Te Elfder Ure (archief)

C

Teeuwen, S.W.J. (archivalia)

O

Tegenspraak (archief)

O

Telemachus
Zie: Collegium Studiosorum Noviomagensium Telemachus (archief)

O

Tellegen, F.P.A. (archief)

O

Tepe, L. (archief)

C

Terpstra, S. (archief)

C

Terruwe, A. (archief)

Z

Ja

Tertulia, Dispuut Nijmegen (archief)
Zie: Dispuut Tertulia, Nijmegen (archief)

O

Tesser, J.G. (archivalia)

K

Teulings, F.G.C.J.M. (archief)

P

Ja

Theodorus Zwartkruis Stichting (archivalia)

C

Ja

Theologisch Instituut, Eindhoven (archief)

K

Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen (archief)

O

Thiel, F.J.F.M. van (archivalia)

P

Thijmgenootschap

O

Ja
Thijssen, Frans (archief) K

Ja

Tholens, C.J.A. (archief)

K

Ja

Tholens, Joost (archivalia)

C

Thomas à Kempis, Vereniging (archivalia)
Zie: Vereniging Thomas à Kempis (archivalia)

K

Thomas More Academie (archief)

O

Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk, Stichting (archief)
Zie: Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (NEPRIF) (archief)

K

Ja

Thüss, B.J. (verzameling)

P

Ja

Tijd, De (archief)

C

Tilmans, E.J.H.M. (archief)

K

Timmermans, L.J. (archivalia)

K

Timmermans, W. (archivalia)

K

Timmers, A. (archief)

K

Toneelgroep van de Fraters Scholastieken van de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus, Liesbosch(archief)

C

Toonkamer Liturgie Bisdom Breda

K

Trautwein, Karel (archivalia)

K

Trossel, Catharina (archivalia)

K

Trouwborst, A.A. (archief)

O

Ja
Tulp, Maria
Zie: Kenter, J.J. (archivalia)

O

Twents Beraad van Kerken (archivalia)

K

Twentse Textielarbeidersbond Unitas (archief)

S


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.