Archieven - F -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Faber, H. (archief)

O

Facultaire Vereniging de Pedagogische Kring Quedio, Nijmegen (archief)

O

Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk (archief)

S

Federatie van Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan (archief)

C

Fens, C.W.A. (Verzameling)

C

Fidentius OFMCap. (archief)
Zie: Beers, J.C.A. van (archief)

K

F.I.E.R.A., Meisjesdispuut Nijmegen (archief)
Zie: Meisjesdispuut F.I.E.R.A., Nijmegen (archief)

O

Ja

Firma Henri van der Vijver & Co (archief)

S

Filosofenbond (archief)

O

Flos Campi, Nijmeegs Universitair Muziek Ensemble (archief)
Zie: Nijmeegs Universitair Muziek Ensemble Flos Campi (archief)

C

Ja

Fontaine, P.F.M. (archief)

O

Fortmann, H.M.M. (archivalia)

O

Ja

Francisca Romana Liefdewerk, Amsterdam, Sint (archief)
Zie: Sint Francisca Romana Liefdewerk, Amsterdam (archief)

K

Franciscaanse beweging, Vereniging (archivalia)
Zie: Vereniging Franciscaanse Beweging (archief)

K

Franciscaanse Lekenorde, afd. Venlo (archief)

K

Franciscus Liefdewerk,  Sint - Bisdom Haarlem (archivalia)
Zie: Sint Franciscus Liefdewerk, bisdom Haarlem (archivalia)

J

Franciscus van Assisië, Nederlandse Katholieke Kapperspatroonsbond, Sint 
Zie: Nederlandse Katholieke Kapperspatroonsbond Sint Franciscus van Assisië

S

Franciscus Xaverius, Sint (archief)
Zie Katholieke Studenten Vereniging Sint Franciscus Xaverius, Wageningen (archief)

O

Ja

Franck, F. (archivalia)

K

Frencken, F.B.J. (archief)

K

Ja

Frequin, L.H.A. (archief)

C

Ja

Froger, J.H (archief)

C

Ja


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.