Archieven - R -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Raad van Overleg (archief)

S

Ja

Radboudstichting, Sint (archief)

O

Ja

Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds (archief)

O

Ja

Raedts, P.G.J.M. (archivalia)

O

Ramselaar, A.C. (archief)

K

Raphaël, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel Sint Raphaël (archief)

S

Raphaelisten, De - Kring van Nijmeegse Spoorstudenten
Zie: Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten (archief)

O

Raptim (archief)

K

Ja

Reemst, C. van (archivalia)

M

Regionale Dominicaanse Familiegroep Albertus (archief)

K

Ja

Regout, R.H.W. (archief)

K

Reijers, M.S.M. (archivalia)

K

Reinboud, J.M. (archief)

K

Reinier Post, Stichting
Zie: Stichting Reinier Post (archivalia)

O

Ja

Reinoldus,
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Ondernemers in de Woninginrichting en Meubileringsbedrijven Sint Reinoldus (archief)

S

Relief, Christelijke vereniging van zorgaanbieders (archief) Z

Renders, G.J.D. (archivalia)

K

Resink, A.J. (archivalia)

O

ResponZ. Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming (archief)

J

Reuvekamp, J.L.A. (verzameling)

C

Reynaerts, W.H.J. (archief)

S

Rientjes, A.E. (archief)

K

Riep, P.J.N.M. (archief)

K

Riet, Willem van der (archivalia)

K

Ja
Archieven op thema

K

Ja
Rijckevorsel, K. van

P

Rijn, T.N.J.A. van (archivalia)

K

Rijnsoever, J. van (archivalia)

K

Ritzen, J.M.H. (archivalia)

O

Rixtel, A. van SCJ (archief)

K

Ja

R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaers

Z

R.K. Vereniging voor Handenarbeid (archivalia)

C

RK bond van Sigarenmakers, Sint Willibrordus (archief)

S

RK Kerkprovincie in Nederland, Secretariaat van de,
Zie: Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland (archivalia)

K

Ja

RK Landbouwwinterschool Boxtel (archief) O
RK Nederlandse Grafische Bond (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Grafische Bond (archief)

S

RK Sociale Academie De Aemstelhorn, Amsterdam (archief)

O

RK Stichting Jeugdclubs Limburg

J

RK Studentenvereniging Titus Brandsma (archief)

O

RK Universiteitscomité van de Parochie Sint Jan te 's-Hertogenbosch (archief)

K

Roes, H.W. (archivalia)

C

Roes, J.H. (archivalia)

O

Ja

Rogier, L.J. (archief)

O

Ja

Rogierfonds, L.J. (archivalia)
Zie: L.J. Rogierfonds (archivalia)

C

Ja

Rohling, A. (archivalia)

S

Rohling, B.P.F. (archief)

K

Rooms-Katholiek Informatiecentrum Open Deur, Nijmegen (archief)

K

Rooms-Katholieke Aktie Nederland (archief)

K

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus (archief)

S

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught (archief)

J

Rooms Katholieke levensbeschouwing en kultuur, Stichting voor

C

Rooms-Katholieke Matigheidsbeweging Sobriëtas (archief)

M

Rooms-Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan (archief)

C

Rooms Katholieke Stichting Jeugdclubs Limburg (archief)

J

Ja

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft (archief)

M

Roomsch-Katholieke Vredesbond in Nederland (archivalia)

P

Roomsch Katholiek Gilde van de Klare Waarheid (archief)

K

Roomsch Katholieke Staatspartij (archief)

P

Bekijk online
Roomsch Katholieke Timmerlieden Vereeniging Sint Joseph, Arnhem (archivalia)

S

Roothaan, J.P. (archivalia)
N.B. Het gehele archief berust bij de Nederlandse Provincie van de Jezuïeten in Nijmegen.

K

Roovers, M.C. (archivalia)

K

Ja

Rooyackers, L.A.T. (archivalia)

K

Rossum, J.F.T. van (archivalia)

C

Rossum, T.J.M. van (archivalia)

K

Rossum, Theo van (archief)

K

Rossum, W.M. van (archivalia)

K

Bekijk online

Rossuminstituut, Kardinaal van
Zie: Kardinaal van Rossum Instituut

M

Ja

Ruhe, A.H.M. (archief)

K

Ruhe, J.A. (archief)

K

Ruijs de Beerenbrouck, C.J.M. (archief)

P

Ja

Ruijs de Beerenbrouck, G.L.M.H.

P

Ja

Ruijven, N.P.J. van (archivalia)

K

Rutten, F.J.T. (archief)

O

Ja

Ruygers, G.J.N.M. (archief)

P

Ruygers, H.J.C.M.G. (archivalia) O

Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.