Archieven - G -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Gauss en Democritos, Studentenvereniging Nijmegen
Zie: Studenten Vereniging van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Gauss en Democritos, Nijmegen (archief)

O

Geert Groote Genootschap (archief)

C

Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen,Vereniging van - algemeen bestuur(archief)

K

Ja

Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen,Vereniging van - katholieke sector (archief)

K

Ja

Gelder, Lambert van (archief)

K

Ja

Geloof en Wetenschap, Vereniging (archivalia)
Zie: Vereniging Geloof en Wetenschap (archivalia)

K

Gemmeke, E.H.P. (archivalia)

K

Generaal-Commissariaat van de Roomsch-Katholieke Parochiale Armbesturen in Nederland (archivalia)

M

Genootschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Leeuwarden (archivalia)

K

Geraets, C.F.A. (archief)

S

Gerritsen, G.W.J. (archivalia)

O

Gerritsen, M. (achivalia)

K

Gerst, W.K. (archief)

C

Germanistenvereniging Die Wächter, Nijmegen (archief)

O

Geschiedenis Katholieke Kerk Nederland (Redactie archief) (archief)

C

Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur (archief)

O

Ja

Geurts, P.A.M. (archief)

O

Gevers, J. (verzameling)

C

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle (archivalia)

K

Gezinsapostolaat van de paters der H.H. Harten Cor Domini, Bavel (archief)

K

Ja

Gidsengroep Sint Agnes, Overschie (archief)

J

Gielen, J.J. (archivalia)

O

Gijsbers, J.A. (archivalia)

K

Gilde Achter 't Vercken, Nijmegen (archief)

O

Gils, P.J.M. van (archief)

O

Ginneken, J.J.A. van (archivalia)

O

Goddijn, J.J.O. (archivalia)

K

Ja

Godding, B.J.J. (archief)

K

Ja

Goede Geest Gemeenschap (G3), Stichting (archief)
Zie: Stichting Goede Geest Gemeenschap (archief)

K

Goemans, A.J. (archivalia)

C

Golyas, Nijmeegse Studenten Vereniging (archief)
Zie: Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas (archief)

O

Gommers, P.J. (archief)

K

Goor, A.C.J. van (archivalia)

O

Goossens, L.A.M. (archivalia)

M

Goossens, T.J.A.J. (archief)

O

Gottmer, Uitgeverij (archief)
Zie: Uitgeverij Gottmer (archief)

C

Graaff, W.J. de (archivalia)

K

Ja

Graal, De (archief), Zie:
Vrouwenbeweging De Graal Nederland (archief)

K

Ja

Graal, Internationale (archief)
Zie: Internationale Graal (archief)

K

Ja

Graf van Sint Servaas, Stichting Het (archivalia)
Zie: Stichting Het Graf van Sint Servaas (archivalia)

K

Greeve, H.T.M. de (archief)

K

Bekijk online
Gregoriusvereniging, Sint (archief)
Zie: Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (archief)

C

Ja

Greitemann, N.T.J. (archief)

K

Gribling, J.P. (archief)

C

Ja

Griffioen, Cees (archivalia)

M

Grijs, F.J.A. de (archivalia)

K

Groene Kruis, Algemene Vereniging Het (archief)
Zie: Algemene Vereniging Het Groene Kruis (archief)

Z

Ja

Groenendijk, P.C. (archief)

M

Groot-seminarie Warmond (verzameling)

O

Groot, J.C. de (archief)

K

Groothuis,A.H. (archivalia)

K

Groothuis, J. (archivalia)

K

Groothuizen, M.A.J. (archief)

M

Grossouw, W.K.M. (archief)

K

Gruijs, A. (archief)

O

Ja

Gulden, van der (archief) – Scouting Nijmegen,
Zie: Van der Gulden, Scouting Nijmegen (archief)

J


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.