Archieven - H -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Haarsma, F. (archivalia)

K

Halkes, C.J.M. (archief)

K

C. Halkes, cursus Theologie in het perspectief van Feminisme en Christendom (archivalia)

O

Han Fortmann Centrum (archief)
Zie: Stichting Han Fortmann Centrum (archief)

Handenarbeid, R. K. Vereniging voor,
Zie: R.K. Vereniging voor Handenarbeid (archivalia)

C

Hardenberg, P.J. van (archivalia)

K

Harte, P.J.M. (archivalia)

Z

Hees, A.G.H. van (archivalia)

K

Heesbeen, J.L.L. (archivalia)

O

Heerkens, J. (archivalia)

K

Heijden, E.J.J. van der (archief)

O

Heijke, J. (archivalia)

K

Heine, J.D.F. (archief)

K

Helden, W.L.M. van (archief)

K

Helling, M.E. (archief)

K

Ja

Helmich, W.B. (archivalia)

K

Ja

Hendrickx, P.V. (archivalia)

K

Henricus, Instituut voor Visueel Gehandicapten (archief) Zie: Instituut voor Visueel Gehandicapten Henricus (archief)

Z

Ja

Hentzen, J.P.W.J. (archief)

S

HERA, Vrij dispuutgezelschap (archief)
Zie: Vrij dispuutgezelschap HERA (archief)

O

Ja

Hermes, A.J. (archief)

P

Hermesdorf, B.H.D. (archief)

O

Ja

Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht, Stichting (archief)
Zie: Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht (archief)

Z

Ja

Herwonnen Levenskracht,
Zie: Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht (archief)

Z

Ja

Het Missiewerk (archief)

K

Het Spectrum, Uitgeverij
Zie: Uitgeverij Het Spectrum (archief)

C

Ja

Het Wit-Gele Kruis (archief)

Z

Ja

Het Wit-Gele Kruis, afdeling Amersfoort (archief)

Z

Ja

Heuvel, N.H.L. van den (archief)

S

Heyden, J.F.M. (archief)

O

History (archief)

O

Hoeben, G.P.J.M. (Frits) (archivalia)

K

Hoefnagels, H.J.M.(verzameling)

S

Hoegen, A.W. (archief)

K

Hogema, J. M. (archivalia)

K

Hoger Katechetisch Instituut (archief)

K

Ja

Hoger Onderwijs Fonds, Stichting (archief)
Zie: Stichting Hoger Onderwijs Fonds (archief)

O

Ja

Holt, J.G.H. (archief)

Z

Ja

Holterman, J.M. (archivalia)

K

Ja

Hoogers, F.J. (archief)

S

Hoogeveen, B.C. (archivalia)

J

Ja

Hoogveld, J.H.E.J. (archief)

O

Hoogveld Instituut (archief)

O

Hooijman, S.A.J. (archivalia)

K

Hoosemans, H.W.J. (archivalia)

K

Hooyman, J. (archivalia)

C

Hooyman, R.P.J. (archivalia)

K

Hout, G.L.J.M. van (archivalia)

K

Hout, P.G. van (archivalia)

C

Huijbers, B.M. (archief)

C

Huizer, Gerrit (1929-1999), oud-directeur van het Derde Wereld Centrum (archief)

O

Hulporganisaties Militair Ordinariaat (archivalia)

M

Ja

Humo, Stichting (archief)
Zie: Stichting Humo (archief)

K

Ja

Hussen, H.J.J. van (archief)

K

Huybers, Nijmeegse Historische Studentenkring Dr.
Zie: Nijmeegse Historische Studentenkring Dr. Huybers (archief)

O

Huybers, H.F.M. (archief)

O

Huysmans, A.P. (archief)

O


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.