Archieven - V -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Vakgroep Geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen (archief)

O

Ja

Valk, M.A.M.J. van de (archivalia)

K

Van den Elft-fonds (archief)

O

Ja

Van der Gulden, Scouting Nijmegen (archief)

J

Veeger, C. (archivalia)

K

Veen, G.H. van der (archivalia)

P

Velden, H.E.J.M. van der (archivalia)

O

Velthoven, T.J.M.F. van (archief)

K

Ja

Veltman, J. (archief)

S

Ven, J.J.M. van der (archivalia)

C

Vendrik, M.H.C. (archief)

J

Vendrik, N.J.M. (archief)

K

Ja

Venings, C.J.A. (archief)

K

Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (archief)

K

Ja

Verberne, L.G.J. (archief)

O

Ja

Verenigde Missionarissen, Stichting (verzameling)
Zie: Stichting Verenigde Missionarissen (verzameling)

K

Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied (archief)

O

Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking (archief)

Z

Vereniging Bijeenkomst Religieuze Oversten Maastricht (archief)

K

Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers (archief)

C

Vereniging De Nederlandse Padvinders (archief)

J

Ja
Vereniging Franciscaanse Beweging (archief)

K

Vereniging Geloof en Wetenschap (archivalia)

K

Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuur-Centrum (archief)

C

Vereniging Katholiek Lectuurcentrum (archief)

C

Vereniging Landelijk Woonwagenwerk (archief)

M

Ja
Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria (archief)

K

Ja
Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-Hertogenbosch (archief)

K

Ja
Vereniging Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV) (archief)
Zie: Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (archief)

S

Ja
Vereniging Nederlandse Katholiekendagen (archief)

K

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant (archief)

O

Ja
Vereniging Scouting Nederland (archief)

J

Ja
Vereniging Sint Catharina van Siëna, Amsterdam (archief)

Z

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle (archivalia)

K

Vereniging tot samenstelling van de Nederlandse Bedevaarten
Zie: Stichting VNB en haar rechtsvoorgangers vanaf 1883 (archief)

K

Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht (archief)

K

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (archief)

O

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, algemeen bestuur (archief)

K

Ja

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, katholieke sector (archief)

K

Ja

Vereniging van Katholieke Functionarissen aan Openbare Bibliotheken (archief)

C

Ja

Vereniging van Pastoraal Werkenden, aartsbisdom Utrecht (archief)

K

Ja

Vereniging van Pastoraal Werkenden, bisdom 's-Hertogenbosch (archief)

K

Ja

Vereniging van Pastoraal Werkenden, bisdom Roermond (archief)

K

Vereniging van Pastoraal Werkenden in het diocees Haarlem K Ja

Vereniging van Pastoraal Werkenden Nederland (archief)

K

Ja

Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending (verzameling)

M

Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen (archief)

C

Ja

Vereniging Wetenschap en Toekomst (archief)

O

Ja

Verhaagh, J. (archief)

K

Verheggen, H.A.J.A. (archief)

P

Verhoeven, A.J.L. (archivalia)

J

Verhoeven, L.J.W. (archivalia)

K

Verhoofstad, P.M. (archivalia)

K

Vermaseren, B.A. (archief)

O

Vermeulen, P.J.F. (archivalia)

P

Versteeg, G.P. (archivalia)

K

Vertenten, Petrus (archief)

K

Vetter, C.J.F. (archivalia)

C

Via Pacis, Stichting (archivalia)
Zie: Stichting Via Pacis (archivalia)

K

Vijftigschild, W. (archivalia)

O

Ja

Vijgen, H. (archivalia)

K

Vijver & Co, Firma Henri van der (archief)
Zie: Firma Henri van der Vijver & Co (archief)

S

Vijzel, Dispuut De
Zie: Dispuut De Vijzel (archief)

O

Vilsteren, Eef van (verzameling)

S

Vincentiusvereniging Nederland (archief)

M

Ja

Vindicamus, Federatie van Studentenverenigingen aan de Nederlandse Katholieke Theologische en Filosofische Opleidingsinstituten (archief)
Zie: Stichting Vindicamus, Federatie van Studentenverenigingen aan de Nederlandse Katholieke Theologische en Filosofische Opleidingsinstituten (archief)

O

Viola, Maria (archief)

C

Bekijk online

Violier, Katholieke Kunstkring De (archief)
Zie: Katholieke Kunstkring De Violier (archief)

C

Visser, Dorothea (verzameling)

K

Ja

Visser, J.M. en Visser, J. (verzameling)

K

Bekijk online

Visser, S.T. (archivalia)

K

Vlugschrift (archief)

O

Voets, B. (archief)

S

Vogel, C.J. de (archief)

O

Ja

Volkskrant, De (archief)
Zie: De Volkskrant (archief)

C

Ja

Voort, G. van der (archief)

K

Voorvelt, C.P. (archivalia)

K

Ja

Vormingscentrum Pro Mundi Vita, Nijmegen (archief)

K

Vormingswerk Jonge Volwassenen (archief)

M

Vormingswerk Jonge Volwassenen, regio Arnhem (archief)

M

Vraag en Aanbod, Werkgroep (archief)
Zie: Werkgroep Vraag en Aanbod (archief)

K

Vraag en Aanbod, regio Zuid/Limburg, Werkgroep (archief)
Zie: Werkgroep Vraag en Aanbod, regio Zuid/Limburg (archief)

K

Ja

Vrecken, P.M. van der (archivalia)

K

Vreeze, J.T.M. de (archief)

Z

Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin (archief)
Zie: Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin (archief)

O

Vries, J. de (archivalia)

K

Vries, S.I. (archivalia)

K

Vrij dispuutgezelschap HERA (archief)

O

Ja

Vrouw en Geloof in Limburg, Stichting (archief)
Zie: Stichting Vrouw en Geloof in Limburg (archief)

K

Vrouwe van alle Volkeren
Zie: Bos, J.P.M. (verzameling)

K

Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd (archief)

J

Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd, diocesane bonden(archief)

J

Vrouwenbeweging De Graal Nederland (archief)

K

Ja
Vugt, J.T. van (archivalia)

K

Ja

Vugts, A. (archief)

K

Vuijlsteke, L.A.M. (archivalia)

S

Vuister, H.J. (archief)

Z

Vuuren, van A.C.A. (archief)

P


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.