Archieven - A -

Naam Sector Toestemming nodig?

Architectenbureaus Margry (Archief)

C

Aalberse, P.J.M. Archief)

P

Aalders, J.J.A. (archief)

K
Aarnhem, Kleermakerij J.G. van
Zie: Kleermakerij J.G. van Aarnhem (verzameling)

K

Aarts, J.W.C. (archief)

O

Aartsbisdom Jakarta (archief)

K Bekijk online

Aartsbroederschap H. Familie (archief)

K

Aartsbroederschap H. Familie in de Sint Jozefkerk, ’s-Hertogenbosch (archief)

K

Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (archief)

K

Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aanbidding (archief)

K

Abbenhuis-Klemann, A. (archief)

K
A.C. de Bruijn-Instituut (archief)

S

Academische Leken Missie Actie (archief)

K

Acht Mei Beweging (archief)
Zie: Stichting Acht Mei Beweging (archief)

K

Ja

Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek (archief) M
Adelbert-Vereniging, Sint S

Adelbert-Vereniging, Sint - afd. ’s-Hertogenbosch (archief)

S

Adelbert-Vereniging, Sint - afd. Leiden (archief)

S

Adelbert Vereniging, Sint - afd. Nijmegen (archief)

S

Adelbert-Vereniging, Sint - afdeling Venray (archief)

S

Administratief Komité Politeia (archief)

O

Adriaansen, M.A. (archivalia)

K

Adrichem, J. van (archief)

K

Ja

Aemstelhorn, de - RK Sociale Academie (archief)
Zie: RK Sociale Academie De Aemstelhorn, Amsterdam (archief)

O
Agnes Nolte Stichting (archivalia) M
Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht (archief) O
Agt, A.M.M. van (archief) P

Ja

Akerboom, T.H.M. (archivalia)

K

Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (archief)

K

Ja

Aktiegroep Septuagint (archief) K
Aktiegroep Wereldkerk, Stichting (archief)
Zie: Stichting Aktiegroep Wereldkerk (archief)
K
Alberdingk Thijm, J.A. (archief) C Bekijk online

Albering, L.A.H. (archivalia)

P

Alcuin, Theologische Faculteitsvereniging Nijmegen (archief)
Zie: Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen (archief)

O
Alfrink Stichting, Kardinaal (archivalia) K

Algemeen Comité van de Algemene Missie Actie Tentoonstelling (archief)

K

Algemeen Nederlands Verbond (archivalia)

C

Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam (archief)

P Bekijk online

Algemene Bond van Ambtenaren, afd. Katholieke Universiteit Nijmegen (archief)

S

Algemene Emigratie Centrale (archief)

M
Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging (archief) S

Ja

Algemene Katholieke Werkgeversvereniging (archief) S

Ja

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging (archief) S
Algemene Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde (archief)

P

Algemene Thuiszorg In Samenwerking, Vereniging (archief)
Zie: Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking (archief)
Z
Algemene Vereniging Het Groene Kruis (archief)

Z

Ja

Alphons Diepenbrock, Nijmeegs Studentenkoor (archief),
Zie: Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock (archief)
C

Ja

Alting von Geusau, L.G.M. (archivalia) K
Alting von Geusau, W.A.M. (archivalia) K

ALVO, Vereniging voor katholiek en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Arnhem e.o. (archief)
Zie: Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs (archief)

O

Ja

Amantius, br. (archief)
Zie: Simons, A.T.W. (archief)

Z

Ja
Andriessen, F.H.J.J. (archief) P
Anna, Moedervereniging Sint - Nijmegen (archivalia)
Zie: Moedervereniging Sint Anna, Nijmegen (archivalia)
K
Antonius, Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius (archief)
S
Apeliotes, Nijmeegse Studenten Hockey Club (archief)
Zie: Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotes (archief)
O

Ja

Apologetische Vereniging Petrus Canisius (archief) K
Apostolaat van de Rozenkrans (archief) K
Apostolaat van het Gebed (archief)
archief berust bij de Nederlandse Provincie Jezuïeten in Nijmegen
K
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland (archief) C
Ariëns, Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Dr. (archief)
Zie: Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Dr. Ariëns (archief)
M
Ariëns, A.A. (archief) S

Ja

Ariëns, A.M.A.J. (archief) S Bekijk online
Ariëns, E.J. (archivalia) O
Ariëns-Comité (archief) K
Arnolds, A.L.M. (archivalia) S
Asselbergs, P.A.A.M. (verzameling) C
Athmer-van der Kallen, T.F.M.C. (archivalia) S
Aukes, H.W.F. (archief) C
Auwerda, R. (archief) C
AVG
Zie: Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven (archivalia)
S

Ja

AVIS, Dispuut
Zie: Dispuut AVIS (archief)
O

Archief:
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector
C: Cultuur en recreatie
J: Jeugd
K: Kerkelijk en godsdienstig leven
L: Losse archivalia
M: Caritas en maatschappelijk werk
O: Onderwijs en wetenschappen
P: Politiek
S: Stands en vakorganisaties
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia:
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling:
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.