Archieven - C -

Naam Sector Toestemming nodig?

Calama-Groep (archief)

K

Ja

Calon, P.J.A. (archivalia)

O

Ja

Cals, J.M.L.T. (archief)

P Bekijk online

Caminada, J.L.M. (archief)

K

Ja

Campen, J.F. van (archivalia)

M

Ja

Campen, J.W.C. van (archivalia)

C

Camps, P.H.J.M. (archief)

O

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente (archief)

K

Canisiusbond (archief)

Z

Ja

Caritas Angola (archief) M

Carolus Magnus, Nijmeegse Studenten Vereniging archief)
Zie: Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus (archief)

O

Ja

Cassianus OFM (archief)
Zie: Hentzen, J.P.W.J. (archief)

S

Catharina van Siëna, Vereniging Sint (archief)
Zie: Vereniging Sint Catharina van Siëna, Amsterdam (archief)

Z

Catechisten van de Eucharistische Kruistocht (archief)
Zie: Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht (archief)

K

CEBEMO, secretariaat (archief)

M

Cenakel, Het (archivalia)

K

Centraal Adviesbureau Priesters En Religieuzen (archief)

K

Ja

Centraal Bureau Katholiek Onderwijs, afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (archief)

O

Centraal Bureau voor het Kath. Onderwijs (archief)

O

Ja

Centraal Bureau voor het Kath. Ziekenhuiswezen (archief)

Z

Centraal Comité Afrika Studenten (archief)
Zie: Stichting Centraal Comité Afrika Studenten (archief)

K

Centraal Missie Commissariaat (archief)

K

Ja

Centraal Missie Commissariaat: Projectdossiers (archief)

M Ja

Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentius Vereniging Nederland (archief)

C

Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen (archief)

M

Ja

Centrale Volksbank (archief)

S

Centrale voor Katholiek Handelsonderwijs (archief)

O

Centrum Kontakt der Kontinenten (archief)

K

Centrum Ontmoeting der Volkeren (archief)

M

Centrum voor Acolythen-actie (archief)

K

Cerutti, F.F.X. (archief)

O

Christen, N. (archivalia)

O

Christoffel, Sint - afd. Amsterdam (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Amsterdam (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Amersfoort (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Amersfoort (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Arnhem (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Arnhem (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Bergen op Zoom (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw.... Sint Christoffel, afdeling Bergen op Zoom (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Breda (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Breda

S

Christoffel, Sint - afd. Dongen (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, afdeling Dongen

S

Christoffel, Sint - afd. Ede (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Ede (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. ‘s-Gravenhage (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, afdeling ‘s-Gravenhage

S

Christoffel, Sint - afd. Haarlem (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, afdeling Haarlem

S

Christoffel, Sint - afd. ’s-Hertogenbosch (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling 's-Hertogenbosch

S

Christoffel, Sint - afd. Leiden (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, afdeling Leiden

S

Christoffel, Sint - afd. Leeuwarden (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Leeuwarden (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Roermond (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Roermond (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Roosendaal (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, afdeling Roosendaal

S

Christoffel, Sint - afd. Tilburg (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Tilburg (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Utrecht (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Christoffel, afdeling Utrecht (archief)

S

Christoffel, Sint - afd. Zaanstreek (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. ... Sint Christoffel, afdeling Zaanstreek (archief)

S

Christoffel,Sint - district Holland (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, district Holland

S

Christoffel, Sint - district Limburg (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, district Limburg

S

Christoffel, Sint - district Midden-Nederland (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, district Midden-Nederland

S

Christoffel, Sint - district Oost (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, district Oost

S

Christoffel, Sint - district West-Brabant-Zeeland(archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging v. Handelsvertegenw. … Sint Christoffel, district West-Brabant-Zeeland

S

Christofoor, Werkgemeenschap (archief)
Zie: Werkgemeenschap Christofoor (archief)

P

Circe, dispuut (archief)
Zie: Dispuut Circe (archief)

O

Clijsters, T.J.(archivalia)

K

Coenen, P.J.B. (archivalia)

K

Ja

Collectie bisdommen (archief)

K

Collectie Katholieke Verenigingen Limburg (archivalia)

K

Collegium Musicum Carolinum, Nijmeegs Studentenorkest (archief)
Zie: Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum (archief)

C
Collegium Studiosorum Noviomagensium Telemachus (archief) O

Comité Welcome van de Katholieke Universiteit Nijmegen (archief)

O

Commissie Goede Diensten (archief)

K

Ja

Commissie inzake Driemanschap der Nederlandse Unie (archief)

P
Commissie Justitia et Pax (archief)

K

Ja

Commissie van XVII (archivalia)

K

Commissie van Beroep voor het Katholiek Kleuter-, Basis- en Buitengewoon Onderwijs in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (archief)

O

Commissie van Schooltoezicht Aartsbisdom Utrecht (archief)

O

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren (archief)

O

Ja

Commissie van Zeil (archief) O Ja

Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie (archief)

K

Ja

Concordia-groep, Stichting (archief)
Zie: Stichting Concordia-groep (archief)

S

Ja

Confédération Internationale Catholique des Institutions Hospitalières (archief) Z

Ja

Confrontatie, Tijdschrift voor RK geloofsverkondiging, geloofsverdediging en geloofsbeleving (archief)

K

Congregatie Dienaressen van de H. Geest (archivalia)

K

Congregatie van OL Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en de H. Aloysius van Gonzaga, Amsterdam (archief)

K

Congregatie van de H. Geest, Baarle Nassau (archivalia)

K
Constantia Theresia Maria August de Meijer- van Delft

C

Coördinatie Arbeidersplatform, Stichting (archief)
Zie: Stichting Coördinatie Arbeidersplatform (archief)

M

Coolen, K. (archivalia)

S
Coppes, A.R. (archivalia)

K

Ja

Copray, P.C.M.M. (archief)

O

Cor Domini, Bavel, Gezinsapostolaat van de Paters der HH Harten (archief)
Zie: Gezinsapostolaat van de Paters der HH Harten Cor Domini, Bavel

K

Ja

Cordaid (archief)

M

Ja

Cordaid – projectdossiers (archief)

M

Ja

Cornélis, E.M.J.M. (archief) O

Cornelissen, A.J.M. (archief)

O

Ja

Cornelissen, J.D.M. (archivalia) O
Corpsdispuut Potens, Nijmegen (archief) O Ja
Corpsdispuut Utopia, Nijmegen (archief) O
Corstens, G.J.M. (archief) O

Cramer, J.W. (archief)

O Bekijk online

Cremers, P.L.H. (verzameling)

K

Crousen (archief)

K
Cupertino, Stichting
Zie: Stichting Cupertino (archief)
Z

Cura Migratorum, Stichting (archief)
Zie : Stichting Cura Migratorum (archief)

M

Custis, J. (archivalia)

K

Cuypers, A.A.M. (archivalia)

C

Ja

Cuypers, H. (archivalia)

C

Archief:
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector
C: Cultuur en recreatie
J: Jeugd
K: Kerkelijk en godsdienstig leven
L: Losse archivalia
M: Caritas en maatschappelijk werk
O: Onderwijs en wetenschappen
P: Politiek
S: Stands en vakorganisaties
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia:
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling:
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.