Archieven - K -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Kalkhoven, J.T. (archivalia)

K

Kamp, J.J.H. (archief)

K

Kansfonds (archief)

M

Ja
Kardinaal Alfrink Stichting (archivalia)

O

Kardinaal De Jong Stichting in de Bisdommen Utrecht en Groningen (archief)

M

Kardinaal van Rossum Instituut (archief)

M

Ja

Kat, A.I.M. (archief)

C

Kat, A.J.M. (archief)

K

Katholiek, De (archief), Zie: De Katholiek (archief)

C

Ja
Bekijk online

Katholiek Bibliotheek Centrum (archief)

C

Katholiek Bibliotheek- en Lectuur Centrum (archief)
Zie: Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuur-Centrum (archief)

C

Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar (archief)
Zie: Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar (archief)

M

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties (archief)

M

Katholiek Documentatie Centrum (archief)

M

Ja

Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd
Zie: Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd (archief)

C

Katholiek Instituut voor Massamedia
Zie: Stichting Katholiek Instituut voor Massamedia (archief)

C

Katholiek Jeugdwerk in het Bisdom Haarlem (archief)
Zie: Stichting Katholiek Jeugdwerk in het Bisdom Haarlem (archief)

J

Katholiek Jeugdwerk in Noord-Brabant (archief)
Zie: Stichting Katholiek Jeugdwerk in Noord-Brabant (archief)

J

Ja

Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht (archief)

J

Ja

Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam (archief)
Zie: Stichting Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam (archief)

K

Katholiek Lectuurcentrum (archief)
Zie: Vereniging Katholiek Lectuurcentrum (archief)

C

Katholiek Leven in Beeld (archief)
Zie: Stichting Katholiek Leven in Beeld (archief)

O

Ja

Katholiek Maatschappelijk Beraad, Stichting (archief)
Zie: Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad (archief)

M

Katholiek Maatschappelijk Centrum voor het IJmondgebied (archief)

M

Katholiek Mediacentrum (archief)

C

Katholiek Militair Vormingscentrum (archief)

M

Ja

Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (archief)

Z

Ja

Katholiek Nederlands Persbureau (archief)

C

Ja

Katholiek Pedagogisch Centrum (archief)

O

Katholiek School Adviesbureau (archief)

O

Katholiek Sociaal Charitatief Centrum Overijssel (archief)

M

Ja

Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (archief)

K

Ja

Katholiek Studiecentrum (archief)

K

Ja

Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht (archief)

S

Katholiek Vrouwengilde, afd. Gelderland (archief)

S

Katholiek Vrouwengilde, afd. Nijmegen (archief)

S

Dit archief is overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen

Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg (archief)

S

Ja

Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland (archief)

S

Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (archief)
Zie: Stichting Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (archief)

J

Ja

Katholieke Arbeidersjeugd (archief)

J

Ja

Katholieke Arbeidersjeugd, diocesane bonden (archieven)

J

Katholieke Artsen Vereniging (archief)

Z

Ja

Katholieke Bijbelstichting (archief)

K

Ja

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Gelderland (archief)

M

Ja

Katholieke Bond van Overheidspersoneel (archief)

S

Ja

Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven (archivalia)

S

Ja

Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Electronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy (archief)

S

Ja

Katholieke Bond voor het Gezin, afd. Venlo (archief)

S

Katholieke Centrale Emigratie Stichting (archief)

M

Ja

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland (archief)

C

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland (archief)

C

Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (archief)

C

Ja

Katholieke Film Actie in Nederland (archief)
Zie: Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (archief)

C

Katholieke Film Centrale,
Zie: Stichting Katholieke Film Centrale (archief)

C

Katholieke Functionarissen aan Openbare Bibliotheken, Vereniging (archief)

C

Katholieke Garde, De
Zie: Algemene Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde (archief)

P

Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam (archief)
Zie: Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (archief)

M

Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland (archief)
Zie: Stichting Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland (archief)

M

Katholieke Herstellingsoorden, Stichting (archief)
Zie: Stichting Katholieke Herstellingsoorden (archief)

Z

Ja

Katholieke Jeugdbeweging en Katholieke Verkenners (archief)

J

Ja

Katholieke Jeugdclubs (archief)
Zie: Stichting Katholieke Jeugdclubs (archief)

J

Katholieke Jeugdmigratie Dienst (archivalia)

J

Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam (archivalia)

J

Katholieke Jeugdraad voor Nederland (archief)

J

Katholieke Jonge Middenstandsvereniging (archief)

S

Katholieke Jonge Werkgeversvereniging (archief)

S

Katholieke Jongeren uit de Middengroepen, district Rotterdam (archivalia)

S

Katholieke Kapperspatroonsbond Sint Franciscus (archivalia)

S

Katholieke Kinderuitzending, afdeling Dordrecht, Stichting
Zie: Stichting Katholieke Kinderuitzending, afdeling Dordrecht (archief)

M

Katholieke Kinderuitzending, Vereniging voor (verzameling)
Zie: Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending (verzameling)

M

Katholieke Kunstkring De Violier (archief)

C

Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura (archief)

O

Ja

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda (archief)

S

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem(archief)

S

Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch (archief)

S

Katholieke Militaire Tehuizen, Centrale [van]
Zie: Centrale Katholieke Militaire Tehuizen (archief)

M

Ja

Katholieke Nationale Stichting Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg (archief)

M

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (archief)

S

Ja

Katholieke Nederlandse Dagbladpers (archief)
Zie: Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers (archief)

C

Katholieke Nederlandse Journalistenkring (archief)

C

Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (archief)

O

Ja

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus (archief)

O

Katholieke Onderwijzersbond, bisdom 's-Hertogenbosch (archief)

O

Ja

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus (archief)

O

Ja

Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afd. Amersfoort (archief)

O

Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afd. Arnhem (archief)

O

Katholieke Plattelandsjongeren, gewest Arnhem (archief)

J

Ja

Katholieke Plattelandsjongeren Nederland (archief)

J

Ja

Katholieke Plattelandsjongeren, gewest Tilburg (archief)

J

Ja

Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie/Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (archief)

S

Katholieke Raad voor het Jodendom (archief)
voorheen: 'Katholieke Raad voor Israël' en 'Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom'

K

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (archief)

K

Ja

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken (archief)

K

Katholieke Radio Omroep (archief)

C

Ja

Katholieke Raad voor Vakopleiding (archief)
Zie: Stichting Katholieke Raad voor Vakopleiding (archief)

O

Katholieke Regionale Schoolraad - Noord-Holland Noord (archief),
Zie: Stichting Katholieke Regionale Schoolraad - Noord-Holland Noord (archief)

O

Ja

Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd (archief)

M

Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind (archief)

Z

Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk - Haarlem (archief)

M

Katholieke Studenten Kring, Enschede (archief)

O

Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam (archief)

O

Katholieke Studenten Vereniging Sint Franciscus Xaverius, Wageningen (archief)

O

Ja

Katholieke Studentengemeenschap Dr. Schaepman (archief)

O

Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (archief)

O

Ja

Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (archief)

O

Ja

Katholieke Universiteit, Stichting (archivalia)
Zie: Stichting Katholieke Universiteit (archivalia)

O

Ja

Katholieke Vakantieverblijven en Jeugdherbergen Centrale (archivalia)

J

Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht (archief)

Z

Ja

Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen (archief)

M

Ja

Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies (archief)

O

Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden (archief)

Z

Ja

Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino (archief)

O

Ja

Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns (archief)

M

Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars (archief)

C

Katholieke Vereniging van Zorginstellingen (archief)

Z

Ja

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord (archief) K

Ja

Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang (archief)

C

Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen R'dam (archief)
Zie: Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam (archief)

Z

Katholieke Verplegingsraad (archief)

Z

Katholieke Volkspartij (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Amsterdam (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Assen (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Egmond aan de Hoef (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Gemert (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Heemstede (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Helmond (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Hengelo (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Hoogland (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Lelystad (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Middelburg (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Sint Michielsgestel (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Texel (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Veenendaal (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Vlissingen (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Vleuten/De Meern (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Voorburg (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Voorschoten (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Wateringen (archief)

P

Katholieke Volkspartij, afd. Wilnis

P

Katholieke Volkspartij, district Noord-Oost-Brabant (archief)

P

Katholieke Volkspartij Jongerenorganisatie, Overijssel (archief)

P

Katholieke Volkspartij, kring Den Helder (archief)

P

Katholieke Volkspartij, kring Groningen (archief)

P

Katholieke Volkspartij, kring Overijssel (archief)

P

Katholieke Volkspartij, kring Utrecht (archief)

P

Katholieke Volkspartij, kring Zeeland (archief)

P

Katholieke Volkspartij, kringjongerengroep Leiden (archief)

P

Katholieke Volkspartij, statenkring Leiden (archief)

P

Katholieke Volksuniversiteit, Nijmegen (archief)

O

Katholieke Vredesbeweging, Stichting (archief)
Zie: Stichting Katholieke Vredesbeweging (archief)

P

Ja

Katholieke Vrouwenbeweging Brabant (archief) S

Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen: " van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB)" (archief)

S

Ja

Katholieke Welzijns Stichting in Zuid-Holland (archief)

M

Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg (archief)

J

Ja

Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Brabant (archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid Holland (archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebieden (archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, district Hagoland (archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, district Nijmegen (archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, district Oostelijke Mijnstreek (archief)

J

Ja

Katholieke Werkende Jongeren, district Rijnmond (archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, district Tilburg
(archief)

J

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg (archief)

J

Ja

Katholieke Werkende Jongeren, districten (archief)

J

Ja

Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (archief)

J

Ja

Keet, J.M.E. (archivalia)

K

Kenter, J.J. (archivalia)

O

Kerk Hardop, Stichting (archief)
Zie: Stichting Kerk Hardop (archief)

K

Kerken en Multiculturele Samenleving, Stichting (archief)
Zie: Stichting Kerken en Multiculturele Samenleving (archief)

K

Kerklaan, Marga (archief)

C

Kessel, A.A.M. (verzameling)

P

Kessel, R. van (archief)

O

Ja

Klaassen, W.J.M. (archivalia)

O

Kleermakerij J.G. van Aarnhem (verzameling)

K

Kleinseminarie Beekvliet, Sint Michielsgestel (verzameling)

K

Klein-seminarie Leeuwenhorst, Noordwijkerhout (archief)

K

Ja

Kleintjes, P. (archief)

O

Kleisterlee, C.F. (archivalia)

P

Ja

Klep, P.P.M. (archivalia)

O

Ja

Klerk, C.R. de (archief)

C

Klimop, Dispuut,
Zie: Dispuut Klimop

O
Klijn, Gerard (archief)

O

Klijn, Wim (archief) O

Klompé, M.A.M. (archivalia)

K

Klompé Marga, Stichting

C

Knippenberg, H.H. (archief)

C

Knippenberg, W.H.T. (archief)

K

Knuif, W.L.S. (archivalia)

K

Kocken, F. (archief)

K

Koelink, A.H. (archivalia)

S

Koelink, N.G. (archivalia)

J

Ja

Koelman, J.H. (archivalia)

K

Koenen, Marie (archief)

C

Ja
Bekijk online

Kok, F.M. (archief)

K

Kok, P. (archief)

K

Kolpingvereniging Nijmegen (archief)

C

Kolster, M.A.L. (archief)

P

Kolsters, F. (archivalia)

K

Kommissie Memoires (archief)

K

Ja

Kommissie Theologische Oriëntering Missionarissen (archief)

K

Konferentie Nederlandse Religieuzen (archief)

K

Kontakt der Kontinenten, Centrum (archief)
Zie: Centrum Kontakt der Kontinenten (archief)

K

Kontakt Katholieken Educatief Werk (archief)

O

Koolen, D.A.P.N. (archief)

P

Koomen, Wim ( verzameling)

K

Ja

Kooij, P. van der (archivalia)

P

Koper, R. (archivalia)

K

Kors, J.A.A.M. (archivalia)

K

Kort, P. de (archief)

O

Ja

Kort, W.L.P.M. de (archief)

P

Kortenhorstfonds, Stichting Dokter Carel (archief)
Zie: Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds (archief)

O

Ja

Kraakman, J.T.M. (archief)

S

Kreatuur, Stichting (archivalia)

C

Kreling, G.M.B. (verzameling)

K

Kremers, J. (archivalia)

O

Ja

Kreuzer, F.J.A. (verzameling)

P

Ja

Kriek, G.J.H. (archivalia)

S

Krinkels, M.C. (archief)

K

Kring, De (archief)
Zie: De Kring (archief)

O

Ja

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten (archief)

O

Kroon, T.A.J.J. de (archief)

K

Kruijf, T.C.J. de (archief)

O

Kruispunt (archief)

K

Ja

Kruisvaart Bisdom Haarlem (archief)

J

Kruize, C.M. (archivalia)

O

Kuijpers, T.A. (archief)

K

Ja

Kuik, C.J. (archivalia)

K

Ja

Kuin, J.W.J.W. (archief)

O

Ja

Kuiper, H.J.(archief)

S

Kunstenaars-Vereniging, Algemeen Katholieke (archief)

S

Ja

Kuster, J.T.M. (archivalia)

S

Kuyper, H.J. (archivalia)

K

Kwakman, M.A. (archief)

S

Ja


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.