Archieven - L -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Laak, J. ter (archivalia)

K

Ja

Laarhoven, J.C.P.A. van (archief)

O

Ja

Laer, P.H. van (archief)

O

Lam, M.D. (archief)

K

Lambertus, Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus (archief)

S

Ja

Lampe, J.C. (archivalia)

M

Lampen, H.A.F. (archivalia)

K

Landbouwwinterschool Boxtel (archief)
Zie: RK Landbouwwinterschool Boxtel (archief)

O

Lande, R.V.E. van der (archivalia)

O

Ja

Landelijk Centrum Katholieke Actie (Archief)

K

Landelijk Katholiek Vrouwengilde (archief)

S

Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder katholieken (archief)
Zie: Stichting Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder Katholieken (archief)

K

Landelijk Pastoraal Overleg (archief)

K

Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (archief)

S

Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum (archief)

M

Landelijk Woonwagenwerk (archief)
Zie: Vereniging Landelijk Woonwagenwerk (archief)

M

Ja

Landelijke Dienst voor Beweging, Recreatie en Spel (archief)
Zie: Stichting Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel (archief)

J

Ja

Landelijke Organisatie Vormingswerk Werkende Jongeren (archivalia)

J

Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen voor Werkende Jongens (archief)

O

Ja

Lange, B.G. de (archief)

K

Lans, J.R. van der (archief)

C

Lazeroms, A. (archief)

K

Le Sage ten Broek, Stichting Bibliotheek (archief)
Zie: Stichting Bibliotheek Le Sage ten Broek (archief)

C

Ja

Lebuïnus, Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint,
Zie: Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus (archief)

O

Ja

Lebuinus, Katholieke Onderwijzersvereniging Sint, afdeling Amersfoort
Zie: Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afdeling Amersfoort (archief)

O

Lebuinus, Katholieke Onderwijzersvereniging Sint, afdeling Arnhem
Zie: Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afdeling Arnhem (archief)

O

Leeden, A.C. van der (archief)

O

Ja

Leer, Sophie van
Zie: Munnichs, Andries (verzameling)

C

Leemans, H.J.B. (archivalia)

M

Leerstoel Missiologie van Kath. Universiteit Nijmegen (archief)

O

Leeuw-Krekel, P. de (archivalia)

K

Ja

Leeuwen, P.A. van (verzameling)

K

Leeuwen, A.T. van (archief)

O

Leeuwenhorst, Klein-seminarie (archief)

K

Leijten, Jan (archivalia)

O

Lemmen, P.J.L. (archivalia)

K

Lennards-instituut (archief)

O

Ja

Lering en Leiding (archief)

S

Levelt, H.J.M. (verzameling)

C

Levensvorming Jeugd en Jongeren, Stichting (archief)
Zie: Stichting Levensvorming Jeugd en Jongeren (archief)

J

Ja

Libri Memoriales (verzameling)

K

Liduïna, Sint,
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna (archief)

Z

Limburgse Bedevaart naar Lourdes, Stichting
Zie: Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes (archief)

K

Lin, J.J.E. van (archief)

O

Lineïka : Nijmeegs meisjes(club)dispuut (archief)

O

Lipman, S.P. (archief)

O

Ja

L.J. Rogierfonds (archivalia)

C

Ja

Loefbijter, De - Nijmeegse Studenten Zeilvereniging (archief)
Zie: Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter (archief)

O

Ja

Loeff, J.J. (archief)

K

Lohman, H.C.M. (verzameling)

S

Loof, J.M.F. (archivalia)

K

Loon, J. van (archivalia)

K

Loos, J.C. van der (archivalia)

K

Losse archivalia (LARC) -

Lücker, P.J.A.M. (archief)

K

Lukken, G.M. (archief)

K

Luns, Joseph (archivalia)

P

Lutkie, W.L. (archief)

C

Ja

Luyn, A.H. van (verzameling)

K


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.