Archieven - P -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Palm, Jos (archief)

K

P.A.N.
Zie: Sodalitium Studiosorum P.A.N., Amsterdam (archivallia)

O

Ja

Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam (archief)

K

Parochie Heilige Martelaren van Gorcum, ’s-Gravenhage (archief)

K

Parochie H. Willibrordus, ’s-Gravenhage (archief)

K

Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam (archief)

K

Partij voor Recht en Vrijheid (archief)

P

Pastoraal Concilie van de Ned. Kerkprovincie (archief)

K

Ja

Pastoraal Instituut van de Ned. Kerkprovincie (archief)

K

Ja

Pastoraal team Alexanderstad Capelle (archief)

K

Ja

Pauselijke Missiewerken, Nationaal Bureau (archief)
Zie: Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (archief)

K

Ja

Pauselijk Missiewerk der Kinderen, Stichting,
Zie: Stichting Pauselijk Missiewerk der Kinderen (archief)

K

Ja

Pauwels, C.F.W. (archivalia)

K

Pax Christi Internationaal (archief)

P

Ja

Pax Christi Nederland, Katholieke Internationale Vredesbeweging (archief)

P

Ja

Pax Christi Voettochten (archief),
Zie: Stichting Pax Christi Voettochten (archief)

J

Ja

Peters, Herman (verzameling)

K

Peters, J.A.J. (archivalia)

O

Peters, J.P.A. (archivalia)

K

Petrus Canisius, Apologetische Vereniging (archief)
Zie: Apologetische Vereniging Petrus Canisius (archief)

K

Petrus Dondersstichting (archief)

O

Ja

Phocas, Nijmeegse Studenten Roeivereniging (archief)
Zie: Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas (archief)

O

Ja

Pierik, G.J. (archivalia)

K

Pijkeren, G.F. van (archivalia)

P

Pinxter, P.J.C.A. (archivalia)

K

Piusconvict (archief)

O

Plas, M. van der (archivalia)

K

Pleinbeweging,
Zie: Groothuis, A.H. (archivalia)

K

Plus-Scouts (archief) C

Ja

Pluym, J.M.M. van der (archivalia)

O

Poelhekke, F.J. (archivalia)

K

Poelhekke, J. (archief)

C

Poelhekke, J.J. (archivalia)

O

Poelhekke, M.A.P.C. (archief)

C

Poell, L.J.J.M. (archief)

S

Poels, J.F.H. (archief)

C

Pol, W.H. van de (archief)

O

Politeia, Administratief Comite (archief)
Zie: Administratief Komité Politeia (archief)

O

Politiek Avondgebed, Amersfoort (archief)

K

Politieke Partij Radicalen (archief)

P

Ja

Politieke Studie- en Debatingclub Sint Michaël (archief)

P

Pompen, C.G.M. (archivalia)

O

Pont, A. (archivalia)

C

Post, R.R. (archief)

O

Potens, Corpsdispuut Nijmegen (archief)
Zie: Corpsdispuut Potens, Nijmegen (archief)

O

Ja

Pouderoijen, C. (archivalia)

C

Poulssen, M.N.J. (archivalia)

K

Pouwer, Jan (archivalia)

O

Ja

Prick, J.J.G. (archief)

O

Ja

Pro Hungaria Christiana, Stichting (archief)
Zie: Stichting Pro Hungaria Christiana (archief)

K
Pro Maria, Vereniging Nederlands Beauraing Comité (archief)
Zie: Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria (archief)

K

Ja

Pro Maria, Vereniging Nederlands Beauraing Comité 's-Hertogenbosch (archief),
Zie: Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité 's-Hertogenbosch (archief)

K

Ja

Pro Mundi Vita (archief)

K

Pro Mundi Vita, Nijmegen
Zie: Vormingscentrum Pro Mundi Vita, Nijmegen (archief)

K

Processie-Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (archief)

K

Provinciaal Sociaal Charitatief Centrum in Gelderland (archief)

M

Provinciale Wisselbibliotheekdienst Gelderland (archief)

C

Psychologische Faculteits Vereniging Excalibur, Nijmegen (archivalia)

O


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.