Archieven - N -

Naam Sector Toestemming aanvragen?
Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (archief)

K

Ja

Nationaal Centrum voor Kruiswerk (archief)
Zie: Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk (archief)

Z

Nationaal Katholiek Thuisfront, Stichting (archief)
Zie: Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (archief)

M

Ja

Nationaal Zangersverbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) (archief)

S

Nationale Bond voor EHBO (archief) Z

Nationale Katholieke Gezinszorg, Stichting (archief)
Zie: Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg (archief)

M

Nationale Kruisvereniging (archief)

Z

Ja

Nationale Raad voor Katechese (archief)

K

Nationale Raad voor Liturgie (archief)

K

Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen (archief)

O

Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (archief)

S

Ja

Nederlanda Katoliko (archivalia)

C

Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (archief)

S

Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, afdeling Zuid (archief)

S

Nederlands Katholiek Vakverbond (archief)

S

Ja

Nederlands Katholiek Vakverbond, afd. Dordrecht (archief)

S

Nederlands Katholiek Vakverbond, afd. Elst (archief)

S

Nederlands Katholiek Vakverbond, afd. Hengelo (archief)

S

Nederlands Katholiek Vakverbond, afd. Soest (archief)

S

Nederlands Katholiek Vakverbond, afd. Tilburg (archivalia)

S

Nederlands Medisch Missie Comité (archief)

K

Nederlands Padvinders, De (archief)
Zie: Vereniging De Nederlandse Padvinders (archief)

J

Ja

Nederlands Padvindsters Gilde (archief)

J

Ja

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus (archivalia)

S

Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers (archief)

C

Nederlandse Bond van Katholieke Zang en Oratoriumverenigingen (archief)

C

Nederlandse Gidsen Beweging (archief)

J

Ja

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht (archief)

S

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda (archief)

S

Ja
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Haarlem (archief)

S

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch (archief)

S

Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond (archief)

C

Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris (archivalia)

S

Ja

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurant geëmployeerden, Sint Antonius (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten (archivalia)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Leesbibliotheekhouders (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Leidinggevend en Toezichthoudend Personeel (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Musici en Artiesten (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Ondernemers in de Woninginrichting en Meubileringsbedrijven Sint Reinoldus (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Opticiens Sint Odilia (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Schoenwinkeliers (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Verf- en Behangdetaillisten (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel Sint Raphaël (archief)

S

Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus (archief)

K

Ja

Nederlandse Katholieke Bond voor Sigarenwinkeliers (archivalia)

S

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf (archief)

S

Nederlandse Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting (archivalia)

O

Nederlandse Katholieke Drogisten Bond (archief)

S

Nederlandse Katholieke Grafische Bond (archief)

S

Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond (archief)

C

Ja

Nederlandse Katholieke Kapperspatroonsbond Sint Franciscus van Assisië (archivalia)

S

Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus (archief)

S

Ja

Nederlandse Katholieke Kruideniersbond (archief)

S

Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit (archief)

S

Ja

Nederlandse Katholieke Schoolraad (archief)

O

Bekijk online

Nederlandse Katholieke Sportbond, district Rotterdam (archivalia)

C

Nederlandse Katholieke Sportfederatie (archief)

C

Ja

Nederlandse Katholieke Stemmen (archief)

K

Ja

Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus

S

Ja
Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Amersfoort

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Amsterdam

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Arnhem

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Bergen op Zoom

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Breda

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Dongen

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Ede

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling 's-Gravenhage

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Haarlem

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling 's-Hertogenbosch

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Leeuwarden

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Leiden

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Roermond

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Roosendaal

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Tilburg

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Utrecht

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Zaanstreek

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Holland

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Limburg

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Midden-Nederland

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Oost

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district West-Brabant-Zeeland

S

Nederlandse Katholieke Vereniging van Militaire Ambtenaren Sint Martinus (archief)

S

Ja

Nederlandse Katholieke Vereniging van Ondernemers in de Textieldetailhandel Sint Willibrordus, afdeling Rotterdam (archief)

S

Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna (archief)

Z

Nederlandse Katholiekendagen (archief)
Zie: Vereniging Nederlandse Katholiekendagen (archief)

K

Nederlandse Missieraad, Stichting (archief)
Zie: Stichting Nederlandse Missieraad (archief)

K

Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (archief)

C

Ja
Nieuwe Linie, De (archief)
Zie: De Nieuwe Linie (archief)

C

Ja

Nieuwenhuis, J.G.J. (archief)

C

Nijmeegs meisjes(club)dispuut Lineïka

O

Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock (archief)

C

Ja

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum (archief)

C

Nijmeegs Universitair Muziek Ensemble Flos Campi (archief)

C

Ja

Nijmeegs Universiteitsblad (archief)

O

Nijmeegse Historische Studentenkring Dr. Huybers (archief)

O

Nijmeegse Priesterstudentenclub Sint Jan Evangelist (archief)

K

Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotes (archief)

O

Ja

Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas (archief)

O

Ja
Nijmeegse Studenten Rugbyvereniging Obelix (archief)

O

Ja

Nijmeegse Studenten Sport Raad (archivalia)

O

Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus (archief)

O

Ja

Nijmeegse Studenten Vereniging Diogenes (archief)

O

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas (archief)

O

Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter (archief)

O

Ja

Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Betrekkingen (archief)

O

Nijmeegse Universiteitsvereniging (archief)

O

Nijmegen Interdisciplinary Centre for Development and Cultural Change (NICCOS) (archief)

O

Ja

Nijmegen Internationale Students Club (archief)

O

Nijnatten, A.A. van (archivalia)

S

Nolens, W.H. (archief)

P

Bekijk online

Nolet, W.A. (archivalia)

K

Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (archief)

S

Ja

Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, Dienst Onderwijs (archief)
Zie: Dienst Onderwijs van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, (archief)

S

Ja

Noort, L.G.A. van (archivalia)

K

Ja

Notariële Studentenvereniging N.S.V. Nota Bene (archief)

O

Ja
Nuchelmans, J.C.F. (archief)

O

Nuij, A.J.W. (archivalia)

K

Nuyens, F.J.C.J. (archivalia)

K

Nuyens, W.J.F. (archivalia)

O

Nuyensfonds (archief)
Zie: Stichting Het Nuyensfonds (archief)

O


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.