Archieven - S -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Saelman, J.W. (archivalia)

K

Samenwerking Bureau-Sekretariaat SNVR/SBCN/SMB
Zie: Stichting Samenwerking Bureau-Sekretariaat SNVR/SBCN/SMB (archief)

K

Ja

Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen, Stichting (archief)
Zie: Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen, (archief)

Z

Ja

Samenwerking Man en Vrouw in de Kerk
Zie: Werkgroep Samenwerking Man en Vrouw in de Kerk

K

Samenwerkingsverband 1e Lijn (archief)

Z

Samenwerkingsverband Religieuzen (archief)

K

Ja

Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam (archief)
Zie: Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam (archief)

O

Sanders, A.A.M. (archivalia)

O

Sanders, H.J.A. (archivalia)

K

Sassen, F.L.R. (archief)

O

Schaafsma, N.P. (verzameling)

M

Schaepman, Dr. - Katholieke Studentengemeenschap

O

Schaepman, H.J.A.M. (verzameling)

P

Schaepmanfonds, Dr. – Stichting (archief)
Zie: Stichting Dr. Schaepmanfonds (archief)

P

Ja

Schaick, H.J.J. van (archivalia)

K

Schaik, J.G. van (archivalia)

S

Scheffers, J.W. (archivalia)

K

Schelbergen, H.G.J.B.M. (archivalia)

K

Ja

Schelts van Kloosterhuis, E. (archief)

C

Schepper, H.C.C. de (archief)

O

Ja

Schey, J.A.A.M. (archivalia)

K

Schildkamp, E.J.G.M. (archivalia)

K

Schillebeeckx, E.C.F.A. (archief)

O

Ja

Schillebeeckx, Stichting Edward
Zie: Stichting Edward Schillebeeckx (archief)

O

Ja

Schmitz, Ben (verzameling)

C

Ja

Schmutzer, Familie (archivalia)

K

Schoengen, M. (verzameling)

C

Schols, L.P. (archivalia)

K

Scholten, J.H. (archivalia)

K

Schoolinternaten Nederland, Stichting (archief)
Zie: Stichting Schoolinternaten Nederland (archief)

O

Ja

Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs (archief)

O

Ja

Schoonenberg, P.J.A.M. (archivalia)

O

Schoonhoven, R.H.G. (archivalia)

C

Schouten, H.N.M. (archief)

K

Schouten, J.M.

K

Schram, H.A. (archivalia)

K

Schrama, N.G. (archivalia)

C

Schretlen, Ignace (archivalia)

C

Schrijnen, J.C.F.H. (archief)

O

Bekijk online

Schröder, H.M.M. (archief)

K

Schuijt, W.J. (archief) P

Schuttelaar, C.M.J. (archief)

K

Schuurmans, J.W.C.M. (archivalia)

K

Schwarz, Augusta (archief)

K

Scouting District Gooi-Zuid (archivalia)

J

Ja

Scouting Nederland (archief)
Zie: Vereniging Scouting Nederland (archief)

J

Ja

Scouting Nederland, Wereldjamboree 1995 (archief)

J

Ja

Scouting Zaandam (archief)

J

Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland (archivalia)

K

Ja

Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholique (archivalia)

O

Ja

Sectie Liturgie voor Religieuzen (archivalia)

K

Seculier Instituut Unitas (archief)

K

Ja

Seculiere Fraterniteiten van Charles de Foucauld in Nederland (archief)

K

Seculiere Instituten, Werkgroep
Zie: Werkgroep Seculiere Instituten (archivalia)

K

Ja

Senaat, De (archivalia)

O

Septuagint, Aktiegroep (archief)
Zie: Aktiegroep Septuagint (archief)

K

Simons, A.T.W. (archief)

Z

Ja
Sint ...
Zie de betreffende heiligennaam

Sleijfer, H.G. (archief)

K

Ja

Sleijffers, P.D.M. (archivalia)

M

Sleutelbos, De (archief)

S

Sloot, J.M.J. (archivalia)

K

Smits, Familie (archivalia)

C

Smits, M. (archivalia)

O

Smulders, Albertine (archief)
Zie: Steenhoff, P.H.J. en Albertine Smulders (archief)

C

Smulders, A.J.M. (archivalia)

O

Smulders, A.M.B. (archivalia)

C

Smulders, J.N.J. (archief)

Z

Smulders, P.F. (archivalia)

K

Smulders, W.H.A. (archief)

C

SNVR,[Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen]werkgroep Binnenland (archief)

K

Sobriëtas, Rooms Katholieke Matigheidsbeweging
Zie: Rooms-Katholieke Matigheidsbeweging Sobriëtas (archief)

M

Socialistische Antropologenbond (archivalia)

O

Societas Liturgica (archief)

K

Ja

Société Internationale des Artistes Chrétiens (archief)

C

Ja

Sodalitium Studiosorum Deflute, Amsterdam (archief)

O

Sodalitium Studiosorum D.E.L.O.S., Amsterdam (archivalia)

O

Sodalitium Studiosorum P.A.N., Amsterdam (archivalia)

O

Ja
Sodalitium Studiodorum Volor, Dispuut (archief)
Zie Dispuut Sodalitium Studiodorum Volor (archief)

O

Solidair Friesland (archief)

M

Ja

Solidaridad Interkerkelijke Aktie voor Latijns Amerika (archief)

M

Ja

Spaandonk, J.W.M. van (archivalia)

C

Spectrum, Het – Uitgeverij (archief)

C

Ja

Spek, P.A.F. van der (archief)

Z

Speyart van Woerden, I. (archief)

K

Spierings, Pauline (archief) K Ja
Spiertz, M.G. (archief) O

Spit, W.J.L. (archivalia)

S

Ja

Stael-Merkx, L.M.I.C. (archief)

K

Stafconvent van de Katholieke Universiteit Nijmegen (archief)

O

Steeg, B.J. ter (archief)

K

Steeg, L.J.M. ter (archivalia)

K

Steeg, Maria H.A. ter (archief)

K

Steenhoff, P.H.J. en Albertine Smulders (archief)

C

Stem van Afrika, Stichting (archief)
Zie: Stichting Stem van Afrika (archief)

C

Stenoniusstichting, Centrum voor Pastoraal in Europa (archief)

K

Stephanus, Sint - Ned. Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond (archivalia)
Zie: Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus

S

Steur, K. (archivalia)

K

Stevens, P.J.M. (archivalia)

K

Stichting Acht Mei Beweging (archief)

K

Ja

Stichting Aktiegroep Wereldkerk (archief)

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen (archief)

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid (archief)

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda (archief)

K

Ja

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom 's-Hertogenbosch (archief)

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam (archief)

K

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond (archivalia)

K

Stichting Bevordering Culinaire Opleiding

O

Stichting Bibliotheek Le Sage ten Broek (archief)

C

Ja
Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland (archief)

M

Stichting Blijde Boodschap Utrecht (archief)

K

Stichting Brasilhoeve (archivalia)

K

Stichting Centraal Comité Afrika Studenten

K

Stichting Concordia-groep (archief)

S

Ja

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform (archief)

M

Stichting Cupertino (archief)

Z

Stichting Cura Migratorum (archief)

M

Stichting De Bazuin (archief)

C

Stichting De Open Deur, Amsterdam (archief)

K

Stichting De Open Hof (archivalia)

Z

Stichting De Spelevaart (archivalia)

J

Stichting Dionysius de Kartuizer (archief)

K

Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds (archief)

O

Ja

Stichting Dr. Schaepmanfonds (archief)

P

Ja

Stichting Edward Schillebeeckx (archief) O

Ja

Stichting Eén voor Afrika (archief)

M

Ja

Stichting Evangelie en Bedrijfsleven (archief)

S

Stichting Goede Geest Gemeenschap (archief)

K

Stichting Han Fortmann Centrum (archief)

C

Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht (archief)

Z

Ja
Stichting Het Graf van Sint Servaas (archivalia)

K

Stichting Het Nuyensfonds (archief)

O

Stichting Hoger Onderwijs Fonds (archief)

O

Ja
Stichting Humo (archief)

K

Ja

Stichting Informatie Dienst Inzake Lectuur (archief)

C

Stichting Internacia Katolika Informejo (archief)

C

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar (archief)

M

Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

C

Stichting Katholiek Instituut voor Massamedia (archief)

C

Stichting Katholiek Jeugdwerk in het Bisdom Haarlem (archief)

J

Stichting Katholiek Jeugdwerk in Noord-Brabant (archief)

J

Ja
Stichting Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam (archief)

K

Stichting Katholiek Leven in Beeld (archief)

O

Ja
Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad (archief)

M

Stichting Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (archief)

J

Ja
Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (archief)

C

Stichting Katholieke Film Centrale (archief)

C

Stichting Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland (archief)

M

Stichting Katholieke Herstellingsoorden (archief)

Z

Ja

Stichting Katholieke Jeugdclubs (archief)

J

Stichting Katholieke Kinderuitzending, afdeling Dordrecht (archief)

M

Stichting Katholieke Raad voor Vakopleiding (archief)

O

Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord (archief)

O

Ja

Stichting Katholieke Universiteit (archivalia)

O

Ja

Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam (archief)

Z

Stichting Katholieke Vredesbeweging (archief)

P

Ja
Stichting Kerk Hardop (archief)

K

Stichting Kerken en Multiculturele Samenleving (archief)

K

Stichting Kreatuur (archivalia)

C

Stichting Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder Katholieken (archief)

K

Stichting Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel (archief)

J

Ja
Stichting Levensvorming Jeugd en Jongeren (archief)

J

Ja
Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes (archief)

K

Stichting Memisa Medicus Mundi (archief)

K

Ja
Stichting Memisa Medicus Mundi - projectdossiers (archief)

K

Ja
Stichting Mensa Academica Nijmegen (archivalia)

O

Stichting Mensen in Nood (archief)

M

Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie (archief)

K

Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk

Z

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (archief)

M

Ja

Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg (archief)

M

Stichting Nationale Bedevaarten
Zie: Stichting VNB en haar rechtsvoorgangers vanaf 1883 (archief)

K

Stichting Nederlandse Missieraad (archief)

K

Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland (archief)

M

Stichting Open Kerk (archief)

K

Stichting Pauselijk Missiewerk der Kinderen (archief)

K

Ja

Stichting Pax Christi Voettochten (archief)

J

Ja

Stichting Pro Hungaria Christiana (archief)

K

Stichting Reinier Post (archivalia)

O

Ja

Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen (archief) Z Ja
Stichting Samenwerking Bureau-Sekretariaat SNVR/SBCN/SMB (archief)

K

Ja
Stichting Samenwerking Monialen Belangen (archief)

K

Stichting Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (archief)

K

Stichting Samenwerkingsverband Broeder-Congregaties Nederland (archief)

K

Stichting Schoolinternaten Nederland (archief)

O

Ja
Stichting Sint Joannes de Deo/Nederland (archief)

Z

Stichting Stem van Afrika (archief)

C

Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (NEPRIF) (archief)

K

Ja
Stichting uitvoeringsorgaan Financiële acties (archief)

C

Stichting Verenigde Missionarissen (verzameling)

K

Stichting Via Pacis (archivalia)

K

Stichting Vindicamus, Federatie van Studentenverenigingen aan de Nederlandse Katholieke Theologische en Filosofische Opleidingsinstituten (archief)

O

Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (archief)

M

Stichting VNB en haar rechtsvoorgangers vanaf 1883 (archief)

K

Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin (archief)

K

Stichting Vrouw en Geloof in Limburg (archief)

K

Stichting Wereldhulp (archief)

M

Ja
Stichting Wetenschappelijke Studiereizen naar Ontwikkelingslanden (archief)

O

Stokkum, Antoon van (archief)

K

Stokkum, P.J.M. van (archief)

K

Ja

Stokman, J.G. (archief)

P

Strasser, S. (archivalia)

O

Ja

Struyck, W.J.
Zie: Brom, G.B. en W.J. Brom-Struick (archief)

O

Struycken, A.V.M. (archief)

O

Ja

Struyker Boudier, C.E.M. (archivalia)

O

Ja

Struyker Boudier, H.M.A. (archief)

O

Ja

Studenten Vereniging van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Gauss en Democritos, Nijmegen (archief)

O

Studenten Vereniging Nederlands, Nijmegen (archivalia)

O

Studentengemeenschap Dr. Schaepman, Katholieke
Zie: Katholieke Studentengemeenschap Dr. Schaepman (archief)

O

Studentenparochie van de H. Geest, Nijmegen (archief)

K

Ja

Studentenvereniging Johannes Scotus (archief)

O

Stuhldreher, C.J.F. (archivalia)

K

Stulemeijer, G.J.M. (archivalia)

Z

Ja

Stuurgroep Universiteit Maatschappij (archivalia)

O

Ja

Stuyt, Jan (verzameling)

C

Bekijk online
Sub-comité voor Tilburg en Omstreken ter Verspreiding van De Maasbode (archivalia)

C

Sutorius, H.F.J.C.M. (archivalia)

J

Suys, A.A. (archief)

K

Synergy, studievereniging bedrijfswetenschappen Nijmegen (archief)

O

Ja


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.