Archieven - M -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Maas, H.H. J. (archief)

C

Maasbode, Verspreiding, Subcomité Tilburg e.o. (archivalia)
Zie: Sub-comité voor Tilburg en Omstreken ter Verspreiding van De Maasbode (archivalia)

C

Maat, C.L.A.M. ter (archivalia)

P

Maes, J. (archivalia)

K

Magisterbond (archivalia)

K

Majoor, C.L.H. (archief)

O

Manders, H.G.R.J. (archief)

K

Mannencongregatie, Rotterdam (archief)

K

Manning, A.F.M.F. (archief)

O

Ja

Mans, G. (archief)

O

Maranatha Kerk (archief)

K

Marcus, G.H.F. (archivalia)

K

Marez, G. des (verzameling)

C

Marga Klompé Stichting (archief)

M

Margry, Architectenbureaus (archief)

C

Margry, P.J. (archief)

O

Maria Annunciatie (archief)

K

Ja

Mariavereniging, Venlo (archivalia)

M

Mariënburgvereniging (archief)

K

Ja

M.A.R.I.K.E.N., Dispuut Nijmegen (archief)
Zie: Dispuut M.A.R.I.K.E.N. - Nijmegen (archief)

O

Ja

Martens, M. (archivalia)

K

Ja

Martinus, Nederlandse Katholieke Vereniging van Militaire Ambtenaren Sint (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging van Militaire Ambtenaren Sint Martinus (archief)

S

Ja

Martinus, Rooms Katholieke Bond van Kleermakerspatroons, Sint (archief)
Zie: Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus (archief)

S

Mater Amabilisscholen (archief)
Zie: Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen (archief)

O

Mathot, G.L.M. (archief)

C

Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (archief)

Z

Meekel, C.W. (archief)

C

Meer, G.A.J. van der (archief)

K

Meer, J.J. van der (archivalia)

K

Meerwijk, Gerard-Jan van
Zie: Brico, Rex (archief)

C

Meessen, H. (archivalia)

M

Meijer, A.J. (archivalia)

J

Melaniawerk, Sint (archief)

K

Ja

Melsen, A.G.M. van (archief)

O

Ja

Meisjesdispuut Damayanti, Nijmegen (archief)

O

Meisjesdispuut D.I.A.N.A., Nijmegen (archief)

O

Ja

Meisjesdispuut F.I.E.R.A., Nijmegen (archief)

O

Ja

Memisa Medicus Mundi (archief)
Zie: Stichting Memisa Medicus Mundi (archief)

K

Ja

Memisa Medicus Mundi - projectdossiers (archief)

K

Ja

Mensa Academica Nijmegen
Zie Stichting Mensa Academica Nijmegen (archivalia)

O

Mensen in Nood (archief)
Zie: Stichting Mensen in Nood (archief)

M

Mensen in Nood - projectdossiers (archief)

M

Ja

Mertens, C.G.A. (archief)

S

Ja

Mertens, P.J.J. (archief)

S

Ja

Mesker, P. (archivalia)

O

Meysing, C. (archivalia)

K

Meys, W. (archief)

K

Ja

Mgr. Bekkerscentrum (archief)

K

Michel, E. (archief)

C

Ja

Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds

M

Michels, J. (archief)

K

Michels, L.C. (archief)

O

Ja

Middelhuis, J.A. (achivalia)

S

Miedema, E. (verzameling)

K

Mientjes, W.F.C. (archivalia)

K

Miltenburg, L. (archivalia)

K

Missie Verkeersmiddelen Actie, Stichting (archief)
Zie: Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie (archief)

K

Missiecentrum, ’s-Hertogenbosch (archivalia)

K

Missienaaikring, Valkenburg (archivalia)

K

Missienaaikring, afdeling Vught (archief)

K

Missiewerk, Het (archief)
Zie: Het Missiewerk (archief)

K

Missionair Centrum Heerlen (verzameling)

K

Moedervereniging Sint Anna, Nijmegen (archivalia)

K

Mohrmann, C.A.E.M. (archief)

O

Ja

Moller, H.W.E. (archief)

O

Möller, J.W.B.M. (archivalia)

K

Moorsel, P.P.V. van (archivalia)

O

Mosmans en Zonen, Uitgeverij (archief)

C

Mulder, W.J.M. (archief)

O

Mulders, A.J.M. (archief)

K

Mulders, M.H. (archivalia)

O

Munkhof, Fran van den (archivalia)

O

Munnichs, A. (verzameling)

C

Muskens, M.P.M. (archief)

K

Ja

Mutsaerts, Mgr – RK Herstellingsoord Vereniging (archivalia)
Zie: R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaers (archivalia)

Z

Muziekbond voor Midden en Oost Nederland Sint Willibrord (archief)

C

Muziekuitgeverij Annie Bank (archivalia)

C

Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.