Archieven - W -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Waarden, C.A. van der (archivalia)

S

Waardenburg, J.A. van (verzameling)

K

Waart, C.K.P. de (archief)

C

Wächter, Germanistenvereniging Nijmegen, Die (archief)

O

Wagemans, W.L.A. (archief)

K

Warmond, Groot-seminarie (verzameling)
Zie: Groot-seminarie Warmond (verzameling)

O

Wassenaer-Crocini, L.E.M. van (archivalia)

C

Weekblad Der Deutsche Weg (archief)

P

Weerenbeck, B.H.J. (archief)

O

Wegman, H.A.J. (archief)

O

Ja

Weiler, A.G. (archief)

O

Ja

Weima, J. (archief)

O

Weitjens, W.M.A. (archivalia)

M

Welie, B.F.E. van (archivalia)

O

Wending (archief)

C

Wenting, J.A. (archivalia)

K

Wereldhulp, Stichting (archief)

M

Ja
Weren, W.J.C. (archief)

O

Ja
Werf-Terpstra, A.M. van der (archivalia)

P

Werkgemeenschap Christofoor (archief)

P

Werkgroep Religieuzen Oost-Gelderland (archief)

K

Werkgroep Samenwerking Man en Vrouw in de Kerk (archief)
[ achiefvormers : R.J.A. van Eijden en C.J.M. Halkes ]

K

Werkgroep Seculiere Instituten (archivalia)

K

Ja

Werkgroep Universitaire Beweging (archief)

O

Werkgroep Vraag en Aanbod (archief)

K

Werkgroep Vraag en Aanbod, regio Zuid/Limburg (archief)

K

Ja

Wert, J.A.M. de (archivalia)

K

Wertenbroek, J.H. (archivalia)

K

Wesseling, P.H.J. (archief)

C

Ja

Westerhoven, J. van (archivalia)

K

Westerouen van Meeteren, G.N.

P

Ja

Westerpers (archief)

C

Ja

Westerwoudt, L.A.A.M. (archivalia)

K

Wetenschap en Toekomst, Vereniging (archief)

O

Ja

Wetenschappelijke Staf Vereniging van de Katholieke Universiteit Nijmegen (archivalia)

O

Wetenschappelijke Studiereizen naar Ontwikkelingslanden, Stichting (archief)
Zie: Stichting Wetenschappelijke Studiereizen naar Ontwikkelingslanden (archief)

O

Weterman, J.A.M. (archief)

J

Widukind, Dispuut Nijmegen (archief)
Zie: Dispuut Widukind, Nijmegen (archief)

O

Ja

Wiel, J.C.W. van de (archief)

K

Wieringen, J.G.J. van (verzameling) K Ja

Wijffels, A.H.M. (archief)

P

Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino (archief)

C

Wilderom, P.A. (archivalia)

C

Willebrands, J.G.M. (archief) K Ja

Willems, B.A. (archivalia)

K

Willemse, J.C. (archief)

K

Willibrord, Sint - Interdiocesance Kostersbond

K

Ja

Willibrordvereniging, Sint
Zie: Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene(archief)

K

Ja

Willibrordus, Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven, Sint (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus (archief)

S

Ja

Willibrordus, Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus (archivalia)

S

Ja

Willibrordus, Nederlandse Katholieke Vereniging van Ondernemers in de Textieldetailhandel, afd. Rotterdam, Sint (archief)
Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging van Ondernemers in de Textieldetailhandel Sint Willibrordus, afdeling Rotterdam (archief)

S

W.I.N.G., Dispuut Nijmegen (archief)
Zie: Dispuut W.I.N.G., Nijmegen (archief)

O

Ja

Winkelmolen, P. (archivalia)

J

Winsen, G.A.C. van (archivalia)

K

Wit, G.W.M. de (archivalia)

K

Wit, H.A.M.G. de (archivalia)

P

Wit, J.H.A.M. de (archief)

C

Wit-Gele Kruis, Het (archief)
Zie: Het Wit-Gele Kruis (archief)

Z

Ja

Wit-Gele Kruis, Het - afdeling Amersfoort (archief)
Zie: Het Wit-Gele Kruis, afdeling Amersfoort (archief)

Z

Ja

Witkam, Jeroen (archief)

K

Witlox, J.H.J.M. (archief)

C

Wolters, E. (archivalia)

C

Wolters, M.J.H. (archief)

K

Wouters, A.L.M. (archivalia)

K

Wouters, H.M.A.M. (archivalia)

C

Wouters, J.N.W. (archief)

K

Wuisman, B.P.H. (archivalia)

C


Archief: 
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector 
C: Cultuur en recreatie 
J: Jeugd 
K: Kerkelijk en godsdienstig leven 
L: Losse archivalia 
M: Caritas en maatschappelijk werk 
O: Onderwijs en wetenschappen 
P: Politiek 
S: Stands en vakorganisaties 
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia: 
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling: 
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.