Archieven - D -

Naam Sector Toestemming aanvragen?

Daamen, J. (archief)

K

Ja

Daams, F.H.J.M. (archivalia)

K

Dam, C.P. van (archivalia)

K

Damayanti, Meisjesdispuut - Nijmegen (archief)
Zie: Meisjesdispuut Damayanti, Nijmegen (archief)

O

Damoiseaux, J.A.M.H. (archivalia)

P
De Bazuin, Stichting  (archief)
Zie: Stichting De Bazuin (archief)
C
'De Jonge Werkman' bisdom 's-Hertogenbosch (archivalia)
Zie: Diocesane Bond 'De Jonge Werkman' bisdom 's-Hertogenbosch archivalia)
S
De Katholiek (archief) C Ja
De Nieuwe Linie (archief) C

Ja

De Volkskrant (archief) C Ja

De Open Hof (archivalia)
Zie: Stichting De Open Hof (archivalia)

Z

De Spelevaart
Zie: Stichting De Spelevaart (archivalia)

J

De Tijd (archief)

C

Deelen, J.B. (archivalia)

Z
Deflute, Sodalitium Studiosorum, Amsterdam (archief)
Zie: Sodalitium Studiosorum Deflute, Amsterdam (archief)
O
Dekenaat Apeldoorn (archief) K

Dekenaat Delft (archief)

K

Dekker & Van de Vegt, Boekhandel en uitgeverij (archief)
Zie: Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt (archief)

C

Ja

Dekonfessionaliseringsvraagstukken - projektgroep (archief)
Zie: Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken (archief)

K

Delfgaauw, B.M.I. (archief)

O

Ja

Dellemijn, J.H.W.M. (archivalia)

K

Dellepoort, J.J. (archief)

K

Delos, Sodalitium Studiosorum,  Amsterdam (archivalia)
Zie: Sodalitium Studiosorum D.E.L.O.S., Amsterdam (archivalia)

O

Der Deutsche Weg (archief)
Zie: Weekblad Der Deutsche Weg (archief)

P

Derde Orde Apostolaat (archief)

K
Deusdedit, Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit (archief)
S

Ja

D.I.A.N.A.
Zie: Meisjesdispuut D.I.A.N.A., Nijmegen (archief)

O Ja

Diels, G.J. (archivalia)

C

Ja

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (archief)

K

Ja

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen (archief)

K

Ja

Dienst Onderwijs van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, (archief) S

Ja

Diepenbrock, A.A.W.M. (archivalia)

K

Diepenbrock, L.A.W.M. (archief)

C

Dings, P.A. (verzameling)

K

Ja

Diocesaan Maatschappelijk Centrum, bisdom ’s-Hertogenbosch (archief)

K

Diocesaan Pastoraal Centrum Aartsbisdom Utrecht (archief)

K

Ja

Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Breda (archief)

K

Diocesane Bond 'De Jonge Werkman' bisdom 's-Hertogenbosch (archivalia)

S

Diocesane Pastorale Raad Roermond (archief)

K

Diocesane Commissie Sint Willibrord (archief)

K

Diocesane RK Vrouwenbond Bisdom Haarlem (archief)

S

Diogenes, Nijmeegse Studentenvereniging (archief)
Zie: Nijmeegse Studenten Vereniging Diogenes (archief)

O

Dionysius de Kartuizer, Stichting (archief)
Zie: Stichting Dionysius de Kartuizer (archief)

K
Dispuut AVIS (archief) O
Dispuut Circe (archief) O
Dispuut De Vijzel (archief) O
Dispuut Durendal, Nijmegen (archief) O
Dispuut Elegast, Nijmegen (archief) O Ja
Dispuut Klimop O
Dispuut M.A.R.I.K.E.N. - Nijmegen (archief) O Ja
Dispuut Olifant, Nijmegen (archief) O Ja

Dispuut Sodalitium Studiosorum Volor (archief)

O

Dispuut Tertulia, Nijmegen (archief)

O

Dispuut Widukind, Nijmegen (archief)

O Ja

Dispuut W.I.N.G., Nijmegen (archief)

O Ja

Divendal, H. (archivalia)

K

Divendal, J. (verzameling)

K

Doesburg, M.J. (archief)

S

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (archief)

K Ja

Doodkorte, C.B.G.G. (archivalia)

K

Dr. Ariëns-Vereniging (archief)
Zie: Katholieke Vereniging van Maatschappelijke Werkers Dr. Ariëns (archief)

M

Dresen-Coenders, H.M. (archivalia)

C

Driessen, J.G.J. (archivalia)

K

Drift, J.A. van der (archief)

C

Drost, H.A.J. (archivalia)

K

Duetz, L. (archief)

K

Duffhues, T. (archivalia)

O

Duijvestijn, A.H. (archivalia)

J

DUX (archivalia)

J

Archief:
Een archief is een papieren - en tegenwoordig ook wel een digitale - weergave van het werk van een persoon of organisatie. Anders gezegd: het geheel aan documenten die door een persoon of organisatie zijn opgemaakt of specifiek aan die persoon of organisatie zijn gericht.

Sector
C: Cultuur en recreatie
J: Jeugd
K: Kerkelijk en godsdienstig leven
L: Losse archivalia
M: Caritas en maatschappelijk werk
O: Onderwijs en wetenschappen
P: Politiek
S: Stands en vakorganisaties
Z: Zieken- en gezondheidszorg

Archivalia:
Met archivalia worden stukken aangeduid die niet het gehele archief van die instelling of persoon vormen, maar slechts een fragment daarvan. Veelal gaat het daarbij om stukken die door personen zijn ontvangen of opgemaakt uit hoofde van een bepaalde activiteit of functie

Verzameling:
een hoeveelheid bescheiden die door iemand met een bepaald doel bijeen is gebracht, zonder dat zij naar hun aard bestemd zijn om onder hem of haar te berusten.